Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Przyjęto Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 30 sierpnia 2023 r. przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 do 30 czerwca 2024 r. Dokument prezentuje zestawienie terminów naborów wniosków dla poszczególnych priorytetów i działań.

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze – badanie GUS

Zachęcamy do zapoznania się z rozszerzonym badaniem GUS dotyczącym koniunktury.

Najważniejsze wnioski płynące z badania:

  • W porównaniu z poprzednim miesiącem, odsetek ankietowanych wskazujących na odczuwanie negatywnych skutków wojny w Ukrainie pozostaje stabilny. Nie wystąpiły również bardziej znaczące zmiany w przepływie pracowników z Ukrainy.
  • Wśród przedsiębiorstw dominują wskazania na utrzymanie poziomu inwestycji na poziomie z zeszłego roku (od 41,9% podmiotów przetwórstwa przemysłowego do 62,3% jednostek usługowych).
  • Wskazywane przez przedsiębiorstwa główne kierunki inwestowania są zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarki.
  • Do najczęściej wymienianych barier ograniczających inwestycje w bieżącym roku należą wysoka inflacja oraz wysokie koszty realizacji inwestycji.
  • Nadal przeważają oceny wskazujące na neutralny wpływ obecnych zmian sytuacji firmy i otoczenia na skłonność do podejmowania inwestycji.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 359/6881/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku przyjął Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Obowiązuje od 25 sierpnia 2023 roku.

Dokument wskazuje zakres (terytorialny, finansowy, przedmiotowy i podmiotowy) wsparcia oraz przedstawia informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków polityki spójności.

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

NBP opublikował wyniki kwartalnej ankiety nt. sytuacji na rynku kredytowym.

 W II kwartale 2023 r. ankietowane banki nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów wobec dużych przedsiębiorstw oraz zaostrzyły je wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Jednocześnie banki zaostrzyły większość warunków udzielania kredytów. Spadki zapotrzebowania na finansowanie inwestycji oraz – pierwszy raz od I kwartału 2021 r. – na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego osłabiły popyt w większości segmentów rynku kredytów dla przedsiębiorstw.

Po krótkotrwałym łagodzeniu, w II kwartale 2023 r. banki ponownie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych. Motywowały to m.in. pogorszeniem się prognoz sytuacji gospodarczej oraz jakości portfela kredytów mieszkaniowych, choć jednocześnie uwzględniały czynnik łagodzący jakim była sytuacja na rynku mieszkaniowym. Banki zachowały dotychczasowe warunki udzielania kredytów, a zdecydowana większość z nich zaobserwowała wzrost popytu na kredyt mieszkaniowy.

W opinii banków kontynuacja zaostrzania polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych w II kwartale 2023 r. wynikała ze wzrostu udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym. Banki podwyższyły marże kredytowe, w tym na kredyty obarczone podwyższonym ryzykiem, ale również zwiększyły maksymalną kwotę kredytu. Wzrost zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku, zdaniem banków, wzmacniał popyt gospodarstw domowych na kredyty konsumpcyjne.

Na III kwartał 2023 r. banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów oraz oczekują spadku popytu na kredyty dla MSP, jak również dalszego wzrostu popytu na kredyty dla dużych przedsiębiorstw oraz kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne.

Harmonogram naborów konkurencyjnych i niekonkurencyjnych dla programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Opublikowano Harmonogram naborów konkurencyjnych i niekonkurencyjnych dla programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Harmonogram obejmuje nabory konkurencyjne i niekonkurencyjne zaplanowane na kolejne 12 miesięcy. Harmonogram będzie aktualizowany co najmniej raz na kwartał. W związku z tym kolejne nabory będą dodawane sukcesywnie przy kolejnych zmianach dokumentów.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Przyjęto Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Dokument wskazuje zakres (terytorialny, finansowy, przedmiotowy i podmiotowy) wsparcia oraz przedstawia informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków polityki spójności. SZOP FEŁ2027 uszczegóławia zapisy programu regionalnego, doprecyzowując typy projektów, wskazując podmioty, które mogą wnioskować o dofinansowanie, czy określając poziom dofinansowania i wskaźniki. Jego przyjęcie jest niezbędne w celu ogłoszenia naborów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".