Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Konferencja Social Finance Vibe

Zachęcamy do udziału, w organizowanej przez Fundację Microfinance Centre, wirtualnej konferencji Social Finance Vibe. Wydarzenie odbędzie się w dniach 9-10 listopada br.

Social Finance Vibe 2022 to druga edycja w pełni wirtualnego wydarzenia, które przyciągnie prawie 600 uczestników i przewiduje najszerszy prelegentów w sektorze mikrofinansów. Wydarzenie jest bezpłatne i jest przeznaczone dla profesjonalistów sektora finansów przedsiębiorstw społecznych dzięki wsparciu Unii Europejskiej i innych partnerów.

W tym roku konferencja skupia się na ekonomii społecznej. W ciągu dwóch dni badane będą możliwości dla różnych podmiotów ekonomii społecznej, rola dostawców usług finansowych w ekosystemie ekonomii społecznej oraz megatrendy zielonej i cyfrowej transformacji. Przedmiotem dyskusji będą także tematy związane z przezwyciężeniem kryzysu pandemicznego oraz bezpośrednimi i pośrednimi skutkami wojny na Ukrainie.

Więcej informacji i możliwość rejestracji znajdują się tutaj.

Regiony pracują nad swoimi RPO

W regionach toczą się prace nad regionalnymi programami operacyjnymi na bieżący okres programowania.

7 października 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, a następnie Program wraz z wymaganymi załącznikami został przekazany oficjalnie do Komisji Europejskiej przez system SFC2021. Województwo Lubelskie dokonało tego jako pierwszy region w Polsce. Oficjalne spotkania negocjacyjne z Komisją Europejską dotyczące programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 trwały od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 16 września 2022 r. (13 spotkań negocjacyjnych). Alokacja na program wynosi 2 431 957 819 euro.

Ponad 966 milionów euro – na taką kwotę w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” może liczyć wskazany region. To rekordowe pieniądze dla województwa. Cały proces negocjacyjny, jeszcze przed ostatecznym spotkaniem w Brukseli, trwał trzy miesiące i dotyczył bardzo konkretnego programu finansowego dla województwa opolskiego. Nowa perspektywa dla regionu to w programie „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” 966,5 miliona euro – z podziałam na 276,4 mln euro w Europejskim Funduszu Społecznym i 690,1 mln euro w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 do rozdysponowania na przedsięwzięcia inwestycyjne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz dotyczące zadań realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego+ zarezerwowano kwotę 1 mld 456 mln euro, czyli ok. 7 mld zł. Do końca października br. ostateczna wersja programu regionalnego, już po wszystkich uzgodnieniach, zostanie oficjalnie przekazana do Komisji Europejskiej. Zatwierdzi ona program do końca tego roku, co pozwoli na uruchomienie naborów konkursowych projektów w pierwszym półroczu 2023 roku.

Fundusze unijne dla Podkarpacia. Końcowy etap negocjacji programu regionalnego

W dniach 10–11 października w Brukseli odbyły się spotkania negocjacyjne w sprawie programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Region, wraz z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), odbył negocjacyjne spotkania tematyczne m. in. w obszarach innowacyjności, wsparcia konkurencyjności i B+R, informacji i promocji, kwestii horyzontalnych, wskaźników, energii, form wsparcia, środowiska, instrumentów terytorialnych, kultury i turystyki, zdrowia. Została uzgodniona i podpisana przez strony rządową i samorządową instrukcja negocjacyjna. Podpisany jest już również Kontrakt Programowy dla Województwa Podkarpackiego. Na podstawie tego dokumentu będą przekazane stronie samorządowej środki finansowe na wdrażanie programu regionalnego.

Po zakończeniu negocjacji dla programu zostanie wydana pozytywna opinia ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego o zgodności Programu Regionalnego 2021 – 2027 z Umową Partnerstwa. Uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany projekt programu jest następnie przekazywany przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym poprzez system SFC do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

Na Podkarpaciu największy nacisk zostanie położony na wsparcie obszaru zdrowia, innowacyjności, edukacji, gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu, działania związane z włączeniem społecznym, zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu oraz wsparcie obszarów strategicznej interwencji w województwie.

Kolejne kontrakty programowe podpisane

W kolejnych regionach podpisano kontrakty programowe. Dokumenty stanowią punkt wyjścia do formalnych negocjacji z Komisją Europejską programów regionalnych.

Przedstawiciele Zarządu Województwa Lubuskiego: Marcin Jabłoński i Łukasz Porycki ogłosili podpisanie Kontraktu Programowego na lata 2021-2027. Województwo lubuskie w ramach realizacji polityki spójności otrzyma blisko 915 mln euro.

Kontrakt programowy dla Województwa Małopolskiego podpisał marszałek Witold Kozłowski oraz minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Na lata 2021-2027 Małopolska otrzyma blisko 2,7 miliarda euro.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej zatwierdzony

Wsparcie dla Polski Wschodniej będzie kontynuowane. Komisja Europejska zaakceptowała program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

To ponad 12 mld zł, które wesprą małych i średnich przedsiębiorców, zadbają o dobry klimat na terenach miejskich, poprawią dostępność transportową makroregionu, a  także pomogą chronić przyrodę poprzez zachowanie jej bioróżnorodności i rozwijanie turystyki w zgodzie z naturą.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

27 września 2022 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1494/22 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".