Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Prezes BGK otrzymał gratulacje od PZFP

Nowy Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Pan Mirosław Czekaj, otrzymał od naszej organizacji gratulację z okazji objęcia tej funkcji.

W liście gratulacyjnym podkreśliliśmy m.in. osiągnięcia funduszy pożyczkowych, rolę BGK we wdrażaniu instrumentów zwrotnych, a także zakres naszej współpracy, która toczy się na wielu polach.

Linia Pożyczkowa Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uruchomiła nabór wniosków na Linię Pożyczkową dla pośredników finansowych.

Linia Pożyczkowa przeznaczona jest na zwiększenie potencjału Pośredników Finansowych w zakresie wspierania rozwoju MŚP prowadzących działalność lub posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Produkt skierowany jest do Pośredników Finansowych posiadających siedzibę w województwie zachodniopomorskim oraz minimum 5-letnie doświadczenia w udzielaniu wsparcia zwrotnego/gwarancji przedsiębiorstwom z sektora MŚP z województwa zachodniopomorskiego, w tym minimum 3-letnie doświadczenie w udzieleniu pożyczek/poręczeń w ramach pomocy de minimis/pomocy publicznej w oparciu o umowy zawarte z dysponentem środków/podmiotem zarządzającym środkami przeznaczonymi na realizację wyżej wskazanych Instrumentów Finansowych.

Więcej szczegółów znajduje się tutaj.

PZFP przekazał Ministerstwu uwagi do projektu rozporządzenia

Wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

Dziękujemy naszym Członkom za współpracę przy przygotowaniu naszego stanowiska.

Kolejne bezpłatne szkolenie dla Członków PZFP za nami

21 marca Członkowie PZFP brali udział w zorganizowanym wspólnie z Fundacją Microfinance Centre warsztacie „Sztuczna inteligencja w procesach sprzedaży i marketingu.” W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu pracowników naszych Członków.

Sztuczna inteligencja wkracza w nasze życie w coraz większym wymiarze. Z tyłu nie mogą pozostać także fundusze i powinny wykorzystywać ją tak w sprzedaży, jak i w marketingu. Dzięki szkoleniu kadry funduszy mogły dowiedzieć się tego jak technologie oparte na sztucznej inteligencji rewolucjonizują świat sprzedaży i marketingu oraz jak wykorzystać tę szansę w sektorze mikrofinansów. Pozwoli to m.in. na poprawę jakości podejmowania decyzji dzięki analizie danych opartej na AI, zwiększenie skuteczności kampanii marketingowych dzięki personalizacji, zrozumienie przyszłości technologii AI w mikrofinansach i przygotowanie się na nadchodzące trendy.

Członkowie PZFP się nie zatrzymują

Otwierając pliki z rozstrzygnięciami przetargów BGK na wybór Partnerów Finansujących można być praktycznie pewnym, że najlepszą ofertę złożył Członek PZFP.

W cz. XII postępowania Wybór Partnerów Finansujących w celu zarządzania funduszem pożyczkowym w obszarze samozatrudnienia (założenie działalności gospodarczej) najlepszą ofertę złożyła Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

W cz. II i III przetargu Wybór Partnerów Finansujących w celu udzielania preferencyjnych pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w ramach Projektu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zwycięzcami okazały się odpowiednio: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach i Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

W cz. III postępowania Wybór Partnerów Finansujących w celu udzielania preferencyjnych pożyczek na kształcenie w ramach projektu „Postaw na rozwój europejskie pożyczki na kształcenie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zwyciężyła także Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Dominacja Członków PZFP w przetargach

Zwiększa się dominacja Członków naszej organizacji w przetargach BGK na wybór Partnerów Finansujących.

W cz. IV i V postępowania Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego najlepsze oferty złożyły odpowiednio: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".