Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Rozpoczęcie procedury powoływania Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

W związku z przyjęciem przez Komisję Europejską dnia 7 grudnia 2022 roku programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Instytucja Zarządzająca rozpoczęła procedurę mającą na celu powołanie składu Komitetu Monitorującego Program.

Zgodnie z art. 38 rozporządzenia ramowego Instytucja Zarządzająca powołuje Komitet Monitorujący w terminie do 3 miesięcy od daty zatwierdzenia programu przez Komisję. 

Komitet Monitorujący to organ, który będzie powołany przez Instytucję Zarządzającą w formie uchwały. Będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą w programie. Zadania Komitetu są określone w art. 40 rozporządzenia ramowego dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Sposób działania Komitetu Monitorującego doprecyzuje regulamin, który zostanie przyjęty w postaci uchwały Komitetu na pierwszym posiedzeniu. 

 13 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził procedurę powoływania oraz kryteria wyboru członków Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Na podstawie Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027 Instytucja Zarządzająca przedstawia kryteria, które powinny spełniać osoby wyznaczane do Komitetu Monitorującego FEWL 2021-2027.

Kandydaci na członków i zastępców w Komitecie Monitorującym oraz obserwatorów:

 • muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, co oznacza, że danej osobie nie można zarzucić zachowania sprzecznego z normami moralnymi, etycznymi lub prawnymi;
 • muszą posiadać kompetencje lub wiedzę oraz doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programu lub w dziedzinie będącej przedmiotem jego interwencji;
 • pożądane jest doświadczenie związane z pracą w Komitecie Monitorującym, pozytywna rekomendacja Instytucji Zarządzającej, a także aktywny udział i zaangażowanie w konsultowaniu przygotowania programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 częściowo zawieszone

11 grudnia 2022 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o kolejnym częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych z dnia 20 lutego 2018 r. w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020.

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych obowiązująca od 11 grudnia 2022 r.

Kolejny sukces Członka PZFP

Nasi Członkowie zwiększają dominację w przetargach BGK na wybór pośredników finansowych.

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości złożyła najlepszą ofertę w cz. IV przetargu Wybór przez BGK Pośredników finansowych na potrzeby realizacji instrumentu finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Wszystkie RPO na lata 2021-2027 zatwierdzone przez KE

Wszystkie programy regionalne otrzymały już akceptację ze strony Komisji Europejskiej. 7 grudnia - jako ostatnie - przyjęte zostały programy dla województwa: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. 

7 grudnia 2022 r. Komisja Europejska przyjęła poniższe programy regionalne:

 • Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 1,84 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 0,91 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – 1,3 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – 1,75 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – 1,46 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 1,69 mld euro.

Wcześniej zakończyły się negocjacje z Komisją Europejską dotyczące pozostałych programów regionalnych:

 • Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – 2,31 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – 2,74 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – 2,69 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – 5,14 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – 2,15 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 1,79 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 2,43 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – 2,1 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 2,27 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – 0,97 mld euro.

W ramach programów regionalnych, które będą wdrażane w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, pięć województw (śląskie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie i łódzkie) w swoich budżetach będzie posiadać również środki finansowe, które pochodzą z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Stopy procentowe bez zmian

7 grudnia 2022 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

 • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
 • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
 • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;
 • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

Informacja po posiedzeniu

RPO dla Wielkopolski na nowy okres programowania zatwierdzony przez KE

Ponad 2,1 mld euro otrzyma Wielkopolska z budżetu UE w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. 5 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, którego flagowym elementem ma być Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej. 

Wielkopolska będzie miała łącznie do dyspozycji 2 154 405 816  euro. Kwota ta uwzględnia trzy źródła finansowania programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (1 251 999 208 euro) i Europejski Fundusz Społeczny (487 598 161 euro) oraz wspomniany Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (około 414 808 447 euro), który jest dedykowany Wielkopolsce Wschodniej.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".