Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Stopy procentowe bez zmian

W dniach 8-9 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

Informacja po posiedzeniu.

Rośnie dominacja Członków PZFP w przetargach BGK

Członkowie PZFP odnoszą kolejne sukcesy w przetargach BGK.

Rozstrzygnięto przetarg Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka OZE w gospodarce w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Lubelskiego. Za najlepsze uznano oferty złożone przez:

  • W cz. I - Fundusz Wschodni sp. z o.o..
  • W cz. II - konsorcjum w składzie: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Członek PZFP) + Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland.
  • W cz. III - Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wybrano także najlepsze oferty w przetargu Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o.. Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Regionalna Pożyczka Hipoteczno-Modernizacyjna”. W cz. I i II najlepsze oferty złożyły odpowiednio następujące podmioty: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Kolejny przetargowy sukces naszych Członków

Członkowie naszej organizacji po raz kolejny wykazali się skutecznością w postępowaniach przetargowych.

Najlepszą ofertę w cz. V przetargu BGK Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na rozwój turystyki złożyło konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Działdowska Agencja Rozwoju S.A., Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej, Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Województwo Warmińsko-Mazurskie podpisało umowę z BGK

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały 28 grudnia umowę na finansowanie instrumentów finansowych w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. BGK będzie zarządzał środkami, które trafią na wsparcie przedsiębiorczości, poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii

Umowa opiewa na kwotę blisko pół miliarda złotych (499,85 mln zł), z czego ponad 424 mln zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Środki w programie trafią na pożyczki, które wesprą transformację cyfrową małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), inwestycje rozwojowe sektora MŚP, przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia liczby OZE.

Od 1 stycznia zmianie ulega wysokość stopy bazowej

Od 1 stycznia wartość bazowej stopy referencyjnej dla Polski spada z 6,35% do 5,68%.

Stopa referencyjna to stopa oprocentowania wykorzystywana do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak: pożyczka, odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty. Do dnia 30 czerwca 2008 r. była ona okresowo ustalana przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów i publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Informacja UOKiK.

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Opublikowano Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Dokument jest przeznaczony dla wnioskodawców i beneficjentów projektów planowanych do dofinansowania lub dofinansowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Dokument zawiera ogólne zasady kwalifikowalności wydatków dotyczące priorytetów 1-6 oraz 9, a także szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach działania FELD.04.01 Drogi wojewódzkie i działania FELD.04.02 Drogi lokalne. Na dalszym etapie prac Zasady będą uzupełniane o szczegółowe wymogi dotyczące pozostałych działań.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".