Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 86 217 inwestycji o łącznej wartości 516,9 mld zł.

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 14 lutego 2021 roku złożono 171 945 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 833,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 517,6 mld zł, tj. 150,0 procent funduszy na lata 2014-2020.

Do 14 lutego 2021 roku podpisano z beneficjentami 86 217 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 516,9 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 314,5 mld zł, czyli 91,1 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 269,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 179,3 mld zł, co stanowi 52,0 procent alokacji.

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego zawiera m.in. informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów.

 

Sytuacja w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z danymi NBP dotyczącymi sytuacji przedsiębiorstw w IV kw. 2020 r.

Zdecydowana większość ankietowanych w ramach Szybkiego Monitoringu NBP przedsiębiorstw (ok. 70%) oceniło, że w skali całego 2020 r. pandemia COVID-19 oddziaływała na ich sytuację w stopniu co najmniej umiarkowanie negatywnym, w  tym  ok.  1/5  z  nich  – zdecydowanie negatywnie. Prawie 1/3badanych  doświadczyła  wpływu  niezbędnych  restrykcji  przeciwpandemicznych,  przy  czym  8% – bezpośredniego  (to  głównie  podmioty  z  tzw.  sektora  HoReCa). Niemal  połowa respondentów zadeklarowała jednak skorzystanie z co najmniej jednego instrumentu wsparcia finansowego - najczęściej ze środków dostępnych w ramach tarczy finansowej PFR. Działania te znacznie złagodziły przebieg kryzysu w całym sektorze przedsiębiorstw niefinansowych (SPN), w tym istotnie wsparły jego płynność i stabilizowały rynek pracy.

 

Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w IV kwartale 2020 roku

Jak pokazują dane GUS, w IV kwartale 2020 roku odnotowano 75 925 rejestracji podmiotów gospodarczych tj. o 3,0% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 106 upadłości podmiotów gospodarczych tj. o 33,3% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku.

 Liczba rejestracji podmiotów gospodarczych w IV kwartale 2020 r. wyniosła 75 925 wobec 78 308 w analogicznym okresie roku poprzedniego. W IV kwartale 2020 r. zaobserwowano spadek liczby rejestracji w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (o 21,4%), transport i gospodarka magazynowa (o 14,6%), budownictwo (o 3,6%), a także w przemyśle (o 3,4%) i usługach (o 1,0%). Większą liczbę rejestracji niż rok wcześniej zanotowano w informacji i komunikacji (o 18,0%) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 0,3%). Liczba rejestracji w IV kwartale 2020 r. w stosunku do IV kwartału 2019 r. zmniejszyła się w prawie wszystkich wyróżnionych formach prawnych, z wyjątkiem spółek jawnych (wzrost o 182 jednostki) oraz spółek partnerskich (wzrost o 2 jednostki). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 83,4% wszystkich rejestracji podmiotów gospodarczych, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 13,6% (w czwartym kwartale 2019 r. udziały te wynosiły odpowiednio 82,5% i 13,4%).

Łącznie w całym 2020 r. odnotowano 311 794 rejestracje, tj. o 12,4% mniej niż w roku 2019.

 

Kolejne sukcesy Członków PZFP

Rozstrzygnięto przetarg BGK Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Pożyczka na Rozwój Turystyki” w ramach realizacji Strategii Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka – sygn. DZZK/147/DIF/2020. Z dumą informujemy o tym, że zwycięzcami wszystkich części zostali Członkowie Związku.

W cz. I wybrano ofertę Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.. Polska Fundacja Przedsiębiorczości wygrała w cz. II i III. Najlepszą ofertę w cz. IV złożył Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., a w cz. V Warmińsko –Mazurska  Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

 

W 2021 roku po raz kolejny będzie pracowała Grupa Robocza PZFP

Grupa Robocza będzie funkcjonować we współpracy z Fundacją Microfinance Centre. Odbędą się trzy spotkania online – po jednym w kwietniu, maju i czerwcu.

Pandemia pokazała to, że procesy cyfryzacyjne są nieodzowne i przyspieszyła ich rozwój, tymczasem prace Grupy sprzed 2 lat pokazały, że sytuacja w funduszach pożyczkowych w tym obszarze nie jest najlepsza. Chcemy sprawdzić jak jest teraz i co jeszcze trzeba zmienić. Ponadto, tematem prac Grupy będzie zarządzanie zasobami ludzkimi i organizacja pracy na bazie doświadczeń pandemicznych oraz w kontekście zmian demograficznych – młodzi ludzie z coraz mniejszą ochotą podchodzą do zasady 8 h w biurze, stawiają na zadaniowy czas pracy, chcą być rozliczani z efektów nie z godzin. Wynikiem prac będzie diagnoza obecnego stanu rzeczy w powyższym zakresie w polskich funduszach i wskazanie potrzebnych, konkretnych działań i kierunków rozwoju.

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".