Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Województwo Świętokrzyskie pomaga przedsiębiorcom

Władze woj. świętokrzyskiego podsumowały dotychczasowe wsparcie świętokrzyskich przedsiębiorców w dobie pandemii i rozmawiały nt. planowanych form pomocy dla gospodarki.

Kwotę w wysokości 258,8 mln zł przeznaczono na pożyczki dla firm, 65 mln zł – na dotacje obrotowe, zaś 37,2 mln zł – na ochronę miejsc pracy. Kolejną formą wsparcia dla przedsiębiorców, borykających się ze skutkami pandemii, były vouchery na usługi doradcze, na które zarezerwowano 11 mln zł. Zaplanowana na maj tego roku kampania promująca walory turystyczne regionu ma kosztować 3 mln zł. Dotacje obrotowe otrzymało 1 667 firm na łączną kwotę prawie 52,5 mln zł. W większości są to mikroprzedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Dotacje mają służyć przede wszystkim w utrzymaniu się na rynku i zachowaniu płynności finansowej. 657 mln zł skierowano również do przedsiębiorców za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz miejskich i powiatowych “pośredniaków”.

 

Polecamy kanał YT Mecenasa Mariusz Treli

Zachęcamy do zapoznania się z treściami umieszczonymi na kanale You Tube Pana Mecenasa Mariusza Treli.

Nagrania są udostępniane bezpłatnie. W każdym tygodniu zamieszczamy jest jeden film – we czwartki o godz. 10.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 2021 rok

Opublikowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 2021 rok.

23 listopada 2020 r. Uchwałą nr 3042/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2021.

 

Zachęcamy do korzystania z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego

Polecamy Państwa uwadze zasoby GUS. Stanowią one źródło kompleksowej wiedzy o sytuacji społecznej i gospodarczej kraju.          

W sposób szczególny polecamy mieć „pod ręką” Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020. Jest to podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca kluczowe statystyki dotyczące Polski, oraz ważniejsze zróżnicowania regionalne i porównania międzynarodowe. Prezentowane dane umożliwiają kompleksowy opis sytuacji społeczno-gospodarczej kraju z możliwością porównań retrospektywnych. Stanowi kompendium informacji m.in. o ludności, rynku pracy, edukacji, warunkach życia, gospodarce i biznesie, a także środowisku i zasobach naturalnych, odzwierciedlając bogaty zasób statystyk zbieranych, gromadzonych i udostępnianych przez statystykę publiczną.

Utworzono Świętokrzyski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Zdecydowano o rozszerzeniu zakresu działalności Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. i utworzeniu „Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.”.

Spółka wykraczać będzie poza rolę funduszu pożyczkowego czy poręczeniowego i łączyć będzie w sobie cechy menadżera funduszu funduszy oraz instytucji otoczenia biznesu, świadczącej oprócz szerokiego wachlarza produktów finansowych również usługi doradcze dla podmiotów gospodarczych.

 

PZFP zwrócił uwagę BGK na problem z opłatami bankowymi

W odpowiedzi na sygnały płynące od Członków, PZFP zwrócił uwagę BGK na problem opłat bankowych od sald na rachunkach na dzień 31 grudnia.          

W naszym piśmie wskazaliśmy m.in. na to, że część banków, w których pośrednicy finansowy lokują kapitał pożyczkowy, wprowadziło opłaty od sald na rachunkach na dzień 31 grudnia. W praktyce rodziło to koszty, w niektórych przypadkach, przekraczające nawet 100.000 zł. Konieczne było poniesienie przez fundusze pożyczkowe wydatków, które nie mogły być brane pod uwagę w momencie składania oferty przetargowej.

Zadeklarowaliśmy gotowość do współpracy w zakresie wypracowania zasad refundacji przedmiotowych kosztów i wypracowania rozwiązań pozwalających uniknąć tego typu problemów w przyszłości.

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".