Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Unijne wsparcie dla Warmii i Mazur Kontrakt programowy podpisany

Około 1,8 mld euro na lata 2021-2027 z polityki spójności dla województwa warmińsko-mazurskiego zostanie przeznaczone m.in. na rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury, rewitalizacji oraz działań związanych z włączeniem społecznym i edukację. Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin podpisali kontrakt programowy.

Województwo warmińsko-mazurskie jest dziesiątym regionem, które zakończyło negocjacje Kontraktu Programowego z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej. Kontrakt programowy to instrument polityki rozwoju kraju, rodzaj umowy pomiędzy rządem a zarządem województwa, w której wskazane zostaną konkretne inwestycje, ważne dla regionu i całej Polski. W czerwcu 2022 r. pula środków dla województwa warmińsko-mazurskiego została zwiększona o ponad 54,7 mln euro. Środki te zwiększą pulę Europejskiego Funduszu Społecznego. Ostatecznie więc w ramach nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur region otrzyma do wykorzystania 1 mld 786 mln euro.

Zgodnie z przyjętą przez rząd Umową Partnerstwa na lata 2021-2027, około 33,3 mld euro otrzymają programy regionalne zarządzane przez marszałków województw. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, koordynując politykę regionalną, współpracuje ze wszystkimi samorządami. Kontrakt programowy stanowi praktyczny wyraz tej współpracy.

Stopy procentowe nadal rosną

7 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc do poziomu:

 • stopa referencyjna 6,50% w skali rocznej;
 • stopa lombardowa 7,00% w skali rocznej;
 • stopa depozytowa 6,00% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli 6,55% w skali rocznej;
 • stopa dyskontowa weksli 6,60% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 8 lipca 2022 r.

Informacja po posiedzeniu Rady.

Zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa

30 czerwca 2022 r. oficjalnie zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa między Komisją Europejską a polskim rządem.

Łączna kwota, którą w oparciu o Umowę Partnerstwa będziemy mogli przeznaczyć na realizację projektów w całej Polsce, wynosi 76 mld euro. To przekłada się na 348 mld zł. Na polski budżet Umowy Partnerstwa składa się pięć funduszy unijnych, z których zostaną sfinansowane poszczególne programy krajowe, regionalne i transgraniczne oraz inne mechanizmy wsparcia. Są to :

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 47,4 mld euro.
 2. Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) – 12,9 mld euro.
 3. Fundusz Spójności (FS) – 11,3 mld euro.
 4. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – 3,8 mld euro.
 5. Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA) – 0,5 mld euro

Przyznane Polsce pieniądze będzie trzeba wydać w oparciu o sześć Celów Polityki Spójności:

 1. Bardziej inteligentna Europa – 12,9 mld euro.
 2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa – 21,9 mld euro.
 3. Lepiej połączona Europa – 15,7 mld euro.
 4. Bardziej społeczna Europa – 16,6 mld euro.
 5. Europa bliżej obywateli – 2,4 mld euro.
 6. Sprawiedliwa transformacja – 3,7 mld euro.

            Obecnie na etapie szczegółowych uzgodnień znajduje się osiem nowych programów krajowych:

 1. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) – 24 mld euro.
 2. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – 8 mld euro.
 3. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – 2 mld euro.
 4. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – 2,6 mld euro.
 5. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – 4 mld euro.
 6. Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) – 550 mln euro.
 7. Fundusze Europejskie dla Rybactwa (PFER) – 512 mln euro.
 8. Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) – 525 mln euro.

Umowa jest najważniejszym dokumentem, który określa współpracę między Unią Europejską a Polską. To uzgodniona z Komisją Europejską kompleksowa strategia wykorzystania funduszy europejskich w obecnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Stanowi realizację krajowych dokumentów takich jak Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju oraz – wynikających z niej – strategii sektorowych. Zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych oraz programów regionalnych.

Regionalny Program Województwa Łódzkiego 2014-2020

Zaktualizowano Regionalny Program Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Celem Programu jest zwiększanie konkurencyjności regionu oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych.

Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. prowadzi konsultacje z regionalnymi instytucjami finansowymi województwa Śląskiego

Celem konsultacji jest przygotowanie i wdrożenie nowych instrumentów finansowych, dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom oraz samorządom regionu.

Zaproszono  dostawców usług pożyczkowych do wypełnienia przygotowanych przez Śląski Fundusz Rozwoju ankiet. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi opracowane zostaną zasady wdrażania nowych instrumentów finansowych, które następnie zostaną udostępnione operatorom docelowych produktów.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".