Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Kolejny sukces Członka PZFP

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie przetargowym Członka Związku.

W cz. XI przetargu BGK Wybór Partnerów Finansujących w celu zarządzania funduszem pożyczkowym w obszarze samozatrudnienia (założenie działalności gospodarczej) złożyła Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Harmonogram naborów wniosków dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

12 października 2023 roku Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmiany do harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na najbliższe 12 miesięcy. Harmonogram pozwoli potencjalnym wnioskodawcom zorientować się w możliwościach uzyskania dofinansowania określonych projektów oraz zaplanować działania związane z ubieganiem się o dofinansowanie.

Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

10 października 2023 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zaktualizowaną (trzecią) wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. W załączeniu przedstawiona została treść dokumentu. Obowiązuje on od 10 października 2023 roku.

PZFP interweniuje w sprawie windykacji „starych” pożyczek

PZFP skierował do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie windykacji pożyczek.

Zwróciliśmy się z z prośbą o przygotowanie koncepcji umorzeń zobowiązań (spłaty pożyczek) i zakończenia zarządzania wierzytelnościami w windykacji wynikającymi z umów operacyjnych pierwszego Stopnia zawartych w ramach Inicjatywy JEREMIE Problem dotyczy środków finansowych wniesionych do instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013.

Obecnie, w ramach przedmiotowych umów nadal (mimo upływu lat) pośrednicy finansowi prowadzą w stosunku do pożyczkobiorców czynności windykacyjne. Władze regionalne oczekują, odpowiednio od BGK i regionalnych funduszy rozwoju, odzyskania przez pośredników finansowych wierzytelności w ramach transakcji objętych działaniami windykacyjnymi, w których istnieje jeszcze realna perspektywa odzysku oraz utrzymywanie pozostałych wierzytelności w stanie „nieprzedawnionym”. Z uwagi na publiczny charakter środków finansowych wyklucza się możliwość dopuszczenia przez pośredników do przedawnienia wierzytelności (zobowiązania po stronie dłużnika). W związku z fundusze pożyczkowe mają uzasadnione oczekiwania, względem BGK i regionalnych funduszy rozwoju, dotyczące pokrycia kosztów zarządzania przedmiotowymi wierzytelnościami (dokładnie rzecz ujmując – częścią przedmiotowej wierzytelności pokrywanej ze środków publicznych) w długim okresie czasu. Należy przy tym zauważyć, że co do zasady, czynności windykacyjne dotyczą nie tylko środków publicznych (pozabudżetowych) ale także wkładu własnego pośredników i powinny być prowadzone zgodnie z praktyką na zasadzie pari passu.

Brak rozwiązania systemowego rodzi zagrożenia dla regionów i funduszy pożyczkowych, które wobec niejasnej sytuacji prawnej przedmiotowych środków oraz ryzyka zarzutu co do niegospodarności ponoszą obecnie wysokie i niewspółmierne do realnie osiągalnych rezultatów koszty windykacji.

Dane finansowe sektora bankowego

NBP opublikował raport dotyczący sektora bankowego.

Prezentowane zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych. Począwszy od danych za styczeń 2018 r. dane finansowe banków i oddziałów instytucji kredytowych zostały zaprezentowane w nowym układzie, wynikającym z modyfikacji pakietu sprawozdawczego FINREP jednostkowy (FINPL), w tym z wejścia w życie nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF9).

Dane finansowe publikowane są z częstotliwością miesięczną. Aktualizacja danych za wcześniejsze okresy wynikająca z przekazanych przez bank korekt dokonywana jest w okresach kwartalnych.

Obradował Zarząd PZFP

11 października odbyło się posiedzenie Zarządu PZFP. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Związku.

W trakcie posiedzenia przedyskutowano aktualną sytuację w funduszach pożyczkowych szczególnie w zakresie wymogów dotyczących wkładów własnych do przetargów, postępów prac BGK we współpracy z regionami i ogłaszaniem kolejnych postępowań, windykacji, działaniach regionalnych funduszy rozwoju. Rozmawiano także o działalności szkoleniowej i finansach Związku.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".