Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą:

  1. Modyfikacji zapisów w działaniu 3.2. Innowacje w MŚP.

  2. W załączniku nr 2 do SZOOP RPO WSL – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań:

  • wprowadzono dwa nowe wskaźniki dla działania 3.2. Innowacje w MŚP,

  1. W załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań wprowadzono zmiany w:

  • kryteriach oceny formalnej projektów dla działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

  • kryteriach specyficznych wyboru projektów dla działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,

  • kryteriach wyboru projektów w ramach oceny strategicznej.

 

Obradował Zarząd PZFP

25 marca obradował Zarząd PZFP. W spotkaniu uczestniczyły także Członkinie Komisji Rewizyjnej Związku.

Podczas obrad poruszono takie tematy jak: finanse Związku, wdrażanie instrumentów zwrotnych w perspektywie finansowej 2021 – 2027, Raport PZFP za 2020 rok, organizacja tegorocznego Walnego Zebrania Członków Związku, nowe inicjatywy szkoleniowe.

Zdecydowano m.in. o tym, że tegoroczne Walne Zebranie Członków PZFP odbędzie się 16 czerwca w Warszawie. 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030

Trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030.

Uwagi można zgłaszać do 9 kwietnia br. za pomocą dedykowanego formularza.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach.

 

Członkowie PZFP dominują w kolejnym przetargu

Członkowie PZFP złożyli najlepsze oferty we wszystkich częściach przetargu na wybór pośredników finansowych, organizowanego przez Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o.

Postępowanie Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego "Regionalna Pożyczka Obrotowa" zostało podzielone na VI części. Zapadły następujące rozstrzygnięcia:

Cz. I – Lubelska Fundacja Rozwoju.

Cz. II – Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.

Cz. III – Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.

Cz. IV – Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

Cz. V – Fundacja Rozwoju Gminy Zelów.

Cz. VI – Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dokument zawiera między innymi informacje o części działań, typach projektów i beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania z Regionalnego Programu dla województwa lubelskiego (RPO WL).

 

Podsumowanie konsultacji Umowy Partnerstwa

Podsumowano konsultacje Umowy Partnerstwa, które w formie online odbywały się od 18 stycznia do 22 lutego 2021 roku. W skład procesu konsultacji weszły spotkania z przedstawicielami 16 województw, 48 godzin konsultacji transmitowanych na żywo, 4100 uczestników, ponad 5000 uwag, 500 pytań, 17 konferencji prasowych i setki informacji medialnych

Do 22 lutego przez formularz dostępny na Portalu Funduszy Europejskich można było  zgłaszać uwagi do założeń zaprezentowanych w Umowie Partnerstwa. Takich zgłoszeń wpłynęło w sumie 5013 (w tym uwagi PZFP). Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane przez ekspertów z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Następnie po przyjęciu ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa oraz projektów programów krajowych i regionalnych odbędą się negocjacje formalne wszystkich dokumentów z Komisją Europejską.

2 marca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło rozmowy z marszałkami województw dotyczące kontraktów programowych. Spotkania potrwają do maja.

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".