Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Jest to dokument, który uzupełnia zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zawiera on między innymi informacje o tym, na jakie projekty będzie można otrzymać dofinansowanie, kto może starać się o środki unijne i jakie są kryteria wyboru projektów. Ponadto wskazane są poziomy dofinansowania.

 

Dobre wieści z polskiej gospodarki

GUS opublikował optymistyczne dane dotyczące polskiej gospodarki.

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 18,9% w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy to notowano spadek o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lutym br. wzrosła o 18,6%. W okresie styczeń – marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 7,9 % wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 0,9%.

W marcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1,3% r/r i wyniosło 6330,3 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 8,0% r/r i wyniosło 5929,05 zł (brutto). Zatrudnienie utrzymało się na poziomie zbliżonym do notowanego miesiąc wcześniej (spadek o 0,1%). W relacji do analogicznego okresu rok wcześniej zaobserwowano kontynuację spadku przeciętnego zatrudnienia, jednak w marcu br. był on minimalnie słabszy niż w lutym 2021 r. (odpowiednio o 1,3% i o 1,7%).

 

Negocjacje kontraktu programowego w woj. Kujawsko-Pomorskim

Od początku marca trwają rozmowy z przedstawicielami wszystkich 16 województw dotyczące negocjacji kontraktu programowego w ramach programów regionalnych na lata 2021-2027. Podczas kolejnego spotkania, które odbyło się 15 kwietnia, wiceminister Waldemar Buda rozmawiał z Piotrem Całbeckim, marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego

Do rozdysponowania na wszystkie regiony jest jeszcze ponad 7 miliardów euro. Każde województwo ma szansę na dodatkowe fundusze z rezerwy programowej. Warunkiem otrzymania dodatkowych funduszy jest opracowanie i zgłoszenie przez marszałków dobrych projektów rozwojowych.

Zgodnie z propozycjami zawartymi w Umowie Partnerstwa zarząd województwa kujawsko-pomorskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 będzie miał do dyspozycji 1,475 miliarda euro. Region ma szansę na więcej funduszy. Oprócz środków wynegocjowanych w ramach kontraktu programowego województwo kujawsko-pomorskie skorzysta też z pieniędzy dostępnych w Funduszu Odbudowy. Będą one rozdzielane na podstawie Krajowego Planu Odbudowy. Inwestycje w regionie będą również finansowane z programów krajowych. Tylko w latach 2014-2020 zrealizowano tam w ramach programów krajowych 1200 przedsięwzięć z dofinansowaniem unijnym wynoszącym ponad 1,58 miliarda euro.

Kontrakt programowy to nowy instrument polityki rozwoju kraju, rodzaj umowy między rządem a marszałkiem województwa, w której wskazane zostaną konkretne, ważne dla województwa i całej Polski inwestycje. Jednym ze źródeł ich finansowania będą środki rezerwy programowej przeznaczone na program regionalny.

 

Szkolenie – woj. Mazowieckie

Zachęcamy do udziału w szkoleniu Obowiązki informacyjno-promocyjne w projektach współfinansowanych z EFS w Regionalnym Programie Województwa Mazowieckiego. Szkolenie odbędzie się 22 kwietnia w godz. 11 – 13. Szkolenie skierowane jest do beneficjentów RPO WM 2014-2020, w zakresie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w formule on-line. Celem szkolenia jest omówienie i zapoznanie uczestników z obowiązkami związanymi z działaniami informacyjno-promocyjnymi oraz oznakowaniem projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM). Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 21 kwietnia, do godziny 14.00.

Spotkanie będzie prowadzone za pośrednictwem MS Teams. Przed szkoleniem, na maila, który został podany w ankiecie zgłoszeniowej otrzymają Państwo link do wydarzenia. W przypadku korzystania z komputera/laptopa, żeby uczestniczyć w spotkaniu nie trzeba nic instalować - potrzebują Państwo wyłącznie sprawnego internetu, który pozwoli wziąć udział w wydarzeniu za pośrednictwem wtyczki w przeglądarce (telefony wymagają instalacji odpowiedniej aplikacji). Aby w pełni korzystać ze spotkania, komputer powinien być wyposażony w kamerę oraz mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Program szkolenia:

            11:00-12:00: Obowiązki informacyjno-promocyjne w projektach współfinansowanych z EFS, w tym m.in.:

  • Jak oznaczać dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu?

  • Jak oznaczać miejsce projektu?

  • Jak stosować logotypy?

  • Jak oznaczać strony internetowe?

  • Obowiązki informacyjno-promocyjne a kontrola.

 12:00-12:15: Przerwa

 12:15- 13:00: Pytania i odpowiedzi.

Organizatorem szkolenia jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

W Sejmie o Krajowym Planie Odbudowy i w wydatkowaniu funduszy UE w związku z pandemią

W Sejmie debatowano o Krajowym Planie Odbudowy i w wydatkowaniu funduszy UE w związku z pandemią. Tymi tematami zajęła się Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Przypomnijmy to, że Krajowy Plan Odbudowy składa się z części dotacyjnej (23,9 mld EUR) i pożyczkowej (34,2 mld EUR). W trakcie posiedzenia Komisji, Zastępca Dyrektora Dep. Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Pani Iga Zupok-Gierwatowska poinformowała o tym, że póki co zaplanowano wydatkowanie 11 mld EUR z części pożyczkowej, reszta będzie być może wykorzystana, ale niekoniecznie. Jest na to czas do końca 2024 roku. Wspomniane 11 mld EUR zostanie przeznaczone na takie cele jak: farmy wiatrowe, tabor kolejowy, cyfryzacja szkół, zazielenianie miast, sektor farmaceutyczny, rolnictwo. Wydaje się, że fundusze pożyczkowe, o ile w ogóle będą mogły skorzystać z części pożyczkowej to po ewentualnym uruchomieniu środków w obszarze odporność i konkurencyjność gospodarki. Oprócz Polski, o uruchomienie części pożyczkowej zwróciły się dotychczas do KE tylko Włochy.

Z przebiegiem posiedzenia można zapoznać się tutaj.

 

Obradowała Grupa Robocza PZFP

14 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej PZFP ds. cyfryzacji działalności funduszy pożyczkowych i organizacji pracy w kontekście doświadczeń pandemicznych.

To już trzeci rok z rzędu w którym pracuje, w ramach Związku Grupa Robocza, po raz kolejny powołana we współpracy z Fundacją Microfinance Centre. Pandemia pokazała to, że procesy cyfryzacyjne są nieodzowne i przyspieszyły ich rozwój. Chcemy sprawdzić, czy w związku z tym procesy digitalizacyjne w naszym środowisku uległy zdynamizowaniu i co jeszcze trzeba zmienić. Ponadto, tematem prac Grupy będzie zarządzanie zasobami ludzkimi i organizacja pracy na bazie doświadczeń pandemicznych oraz w kontekście zmian demograficznych – młodzi ludzie z coraz mniejszą ochotą podchodzą do zasady 8 h w biurze, stawiają na zadaniowy czas pracy, chcą być rozliczani z efektów nie z godzin. Wynikiem prac będzie diagnoza obecnego stanu rzeczy w powyższym zakresie w polskich funduszach i wskazanie potrzebnych, konkretnych działań i kierunków rozwoju.

W trakcie spotkania członkowie Grupy zwrócili uwagę na to, że z punktu widzenia efektywności wykonywanej pracy ważniejsza jest chęć do pracy, umiejętność pracy w zespole, niż samo kierunkowe wykształcenie. W ostatnim roku w niektórych regionach zauważalne jest wyraźnie zmniejszenie presji płacowej ze strony pracowników.

Poszczególni uczestnicy spotkania podzielili się doświadczeniami z obszaru wdrażania nowych rozwiązań cyfrowych w swoich funduszach. Panuje konsensus co do tego, że procesy digitalizacyjne muszą przyspieszyć, w tym obszarze należy dążyć do tego, aby klient funduszu pożyczkowego mógł skorzystać z analogicznych, w miarę możliwości, rozwiązań, które oferują banki. Główną barierą w procesie digitalizacji są koszty przeprowadzenia tego procesu. Wdrożenie kompleksowego systemu cyfrowego zarządzania udzielaniem, rozliczaniem, monitorowaniem i archiwizacją dokumentacji pożyczek kosztuje nawet ponad 100 tys. zł jednorazowo, do tego należy doliczyć koszty opłat abonamentowych. Wskazywano także na to, że barierą we wdrażaniu rozwiązań digitalizacyjnych jest to, że występują wyraźnie trudności w funkcjonowaniu systemów informatycznych po stronie partnerów państwowych funduszy pożyczkowych – przykładem może być system POIF.

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".