Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

PZFP chce przedstawić swoje postulaty Konwentowi Marszałków

Zwróciliśmy się do Pana Marszałka Piotra Całbeckiego, jako Przewodniczącego pracom Konwentu Marszałków, z prośbą (pismo w załączeniu) o umożliwienie naszym reprezentantom przedstawienia, w trakcie kolejnego posiedzenia przedmiotowego gremium, propozycji rozwiązań w zakresie zasad wdrażania instrumentów zwrotnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Jesteśmy przekonani o tym, że głos środowiska podmiotów, które w wymiarze operacyjnym udzielają przedsiębiorcom wsparcia okaże się pomocny w toku wypracowywania rozwiązań pozwalających wykorzystywać instrumenty zwrotne z maksymalną korzyścią dla rozwoju gospodarki. W szczególności chcielibyśmy poruszyć takie tematy jak: parametry produktów pożyczkowych, wkład własny pośredników finansowych, sposób ich wyboru, współpraca funduszy pożyczkowych z regionalnymi funduszami rozwoju.

PZFP pozostaje w gotowości do intensywnej pracy na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Chcemy, podobnie jak w poprzednich latach, brać aktywny udział we wdrażaniu instrumentów zwrotnych. Posiadamy potrzebne w tym obszarze kompetencje i potencjał organizacyjny. Miniona perspektywa finansowa przyniosła szereg doświadczeń. Płynące z nich wnioski należy przekuć na zastosowanie konkretnych rozwiązań dzięki, którym wspieranie przedsiębiorczości za pomocą instrumentów zwrotnych będzie mogło być jeszcze bardziej efektywne.

Nasz Związek złożył propozycję Pani Minister Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak

Zwróciliśmy się do  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak z prośbą o włączenie nas w proces konsultacji kluczowych rozwiązań i dokumentów (ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wdrożeniowej) konstytuujących zasady wdrażania instrumentów zwrotnych w okresie programowania 2021-2027.

Wyraziliśmy przekonanie o tym, że głos podmiotów, które tylko w 2020 roku udzieliły przedsiębiorcom z sektora MŚP 13 358 pożyczek o łącznej wartości ponad 3,12 mld zł, (łącznie w latach 2010 – 2020 niemal 95 tys. pożyczek o wartości ponad 10 mld zł) będzie stanowił istotny, merytoryczny wkład w wypracowanie takich zasad wdrażania instrumentów zwrotnych, które pozwolą wykorzystać środki przeznaczone na ten cel w sposób maksymalnie efektywny.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dokument zawiera między innymi informacje o części działań, typach projektów i beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania z Regionalnego Programu dla Województwa Lubelskiego (RPO WL).

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na 2021 rok

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na 2021 rok.

Dokument przedstawia harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2021 w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt ustawy wdrożeniowej dostępny

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 – tzw. ustawa wdrożeniowa.

To kluczowa regulacja, który ukonstytuuje zasady realizacji projektów unijnych w perspektywie 2021-2027, w tym także zasady wdrażania instrumentów zwrotnych. Obecnie znajduje się ona na etapie prac w Komitecie Stałym Rady Ministrów.

Zachęcamy do zgłaszania uwag do projektu na adres e-mail Dyrektora Biura PZFP

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".