Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 260/23 dotyczącą przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (SZOP FEŁ2027). Dokument wskazuje zakres (terytorialny, finansowy, przedmiotowy i podmiotowy) wsparcia oraz przedstawia informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków polityki spójności. SZOP FEŁ2027 uszczegóławia zapisy programu regionalnego, doprecyzowując typy projektów, wskazując podmioty, które mogą wnioskować o dofinansowanie, czy określając poziom dofinansowania i wskaźniki. Jego przyjęcie jest niezbędne w celu ogłoszenia naborów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Obradował Zarząd PZFP

13 marca odbyło się posiedzenie Zarządu PZFP. W spotkaniu uczestniczyła także, w pełnym składzie, Komisja Rewizyjna.

W trakcie spotkania zdecydowano, że tegoroczne Walne Zebranie Członków PZFP i towarzysząca mu konferencja odbędą się w dniach 23-24 maja. Ponadto dyskutowano m.in. na tematy dotyczące podsumowania roku ubiegłego, kwestii finansowych, planów na ten rok, czy też sytuacji w obszarze działalności funduszy pożyczkowych i współpracy z naszymi interesariuszami.

Kolejny region reaguje na nasze postulaty

Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego odpowiedział na nasze postulaty dotyczące optymalizacja wdrażania instrumentów finansowych.

Nasza organizacja nieustannie sygnalizuje decydentom konieczność wdrożenia kolejnych rozwiązań ukierunkowanych na to, aby prowadzenie działalności pożyczkowej przynosiło maksymalne korzyści polskim przedsiębiorcom, a jednocześnie odbywało się w warunkach umożliwiających rozwój funduszom pożyczkowym.

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Opublikowano Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Jest to dokument przeznaczony dla wnioskodawców i beneficjentów projektów planowanych do dofinansowania lub dofinansowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Dokument zawiera ogólne zasady kwalifikowalności wydatków dotyczące priorytetów 1-6 oraz 9, a także szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach działania FELD.04.01 Drogi wojewódzkie i działania FELD.04.02 Drogi lokalne. Na dalszym etapie prac Zasady będą uzupełniane o szczegółowe wymogi dotyczące pozostałych działań.

Kolejne sukcesy Członków PZFP

Członkowie naszej organizacji dominują w przetargach BGK na wybór Partnerów Finansujących.

W cz. I, I i III przetargu BGK Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego najlepsze oferty złożyły odpowiednio następujące podmioty: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

 

Trwa dialog z regionami

Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze postulaty z dwóch kolejnego regionu, tj. województwa Podkarpackiego.

PZFP, wraz z postępami we wdrażaniu bieżącego okresu programowania będzie przekazywać nasze spostrzeżenia, doświadczenia i postulaty tym podmiotom, które posiadają kompetencje w kształtowaniu warunków prowadzenia działalności przez fundusze pożyczkowe.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".