Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Kolejne projekty RPO przesłane do KE

Samorządy wojewódzkie przesyłają projekty RPO na lata 2021-2027 do KE.

4 marca Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął zaktualizowany projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 15 marca dokument został oficjalnie przedłożony Komisji Europejskiej, a to oznacza rozpoczęcie formalnych negocjacji programu. Do regionu trafią środki unijne w wysokości 1 mld 403 mln euro.

Także projekt programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” został przesłany do Komisji Europejskiej. Do Małopolski trafią środki w wysokości 2,567 mld euro.

Kolejna zmiana wysokości stopy bazowej

Od 1 kwietnia 2022 roku wartość bazowej stopy referencyjnej dla Polski wzrasta z 2,85% do 3,42%.

Stopa referencyjna to stopa oprocentowania wykorzystywana do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak: pożyczka, odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty. Do dnia 30 czerwca 2008 r. była ona okresowo ustalana przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów i publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PZFP zrzesza najlepsze fundusze pożyczkowe

Nasi Członkowie po raz kolejny złożyli najlepsze oferty w przetargu dotyczącym wyboru pośredników finansowych.

W postępowaniu prowadzonym przez Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o. najlepsze oferty w cz. I i II złożyły odpowiednio: Lubelska Fundacja Rozwoju i Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Inflacja w lutym zahamowała

Inflacja w lutym wyniosła 8,5 proc. rok do roku. To pierwszy raz od czerwca 2021 r., gdy odczyt inflacji rocznej jest niższy niż miesiąc wcześniej.

Z danych GUS wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 8,5% (przy wzroście cen usług o – 9,1% i towarów – o 8,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,3% (w tym towarów – o 0,9% przy wzroście cen usług – o 1,5%).

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 97 684 inwestycje o łącznej wartości 556,2 mld zł.

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 13 marca 2022 roku złożono 193 429 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 894,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 556,2 mld zł, tj. 153,8 procent funduszy na lata 2014-2020.

Do 13 marca 2022 roku podpisano z beneficjentami 97 684 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 556,2 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 338,6 mld zł, czyli 93,6 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 355,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE 229,7 mld zł, co stanowi 63,5 procent alokacji.

Członkowie PZFP nadal skuteczni

Członek PZFP po raz kolejny złożył najlepszą ofertę w przetargu BGK na wybór pośredników finansowych.

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zostało wybrane jako wykonawca cz. III przetargu  Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Inwestycyjno - Obrotowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".