Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy programu regionalnego. Zawiera między innymi informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy programu regionalnego. Zawiera między innymi informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów.

Nadal szkolimy naszych Członków we współpracy z MFC

15 grudnia odbyło się kolejne, bezpłatne, szkolenie organizowane przez PZFP i Fundację Microfinance Centre.

Nasi Członkowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw. Po raz kolejny w warsztatach wzięło udział ponad 50 uczestników – pracowników funduszy pożyczkowych zrzeszonych w naszym Związku. Szkolenie prowadził Pan Mirosław Meller.

Po raz kolejny dziękujemy Fundacji Microfinance Centre za udaną współpracę i już teraz zapowiadamy następne wspólne inicjatywy w 2022 roku.

Konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

9 grudnia 2021 r. odbyła się konferencja otwierająca konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (FEŁ 2027) wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko.

Województwo łódzkie na realizację swoich celów będzie dysponowało w latach 2021-2027 łączną kwotą 2 636 312 374 euro, na którą składają się środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 717 388 119 euro i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 574 571 053 euro (stanowią one łącznie więcej niż alokacja tych funduszy w Regionalnym Programie Województwa Łódzkiego 2014-2020) oraz środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w kwocie 344 353 202 euro.

Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego FEŁ2027 i projektu prognozy oddziaływania na środowisko trwają do 9 stycznia 2022 r. Uwagi do projektu można składać za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego.

10 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Kontrakt programowy dla woj. Lubelskiego podpisany

Województwo Lubelskie – jako pierwszy region w kraju uzgodniło ostateczny kształt Kontraktu Programowego, czyli umowy pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a stroną rządową, która określa m.in. warunki dofinansowania programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

 Podpisany Kontrakt Programowy pozwala osiągnąć minimalną koncentrację środków na cele tematyczne, wymaganą do spełnienia przez regiony. W związku z powyższym 14,84% środków EFRR zasili przedsięwzięcia wspierające innowacyjną i inteligentną transformację gospodarczą. Ponad 33,23 % środków EFRR wspomoże region w promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem oraz zrównoważonej mobilności miejskiej.

Specjalne miejsce w Kontrakcie Programowym zajmuje sprawa osiągnięcia celów klimatycznych. Władze województwa zakładają, że na przedsięwzięcia z tym związane wydadzą ok. 34,51 % środków EFRR. Ponadto 16,15 % środków EFRR zostanie przeznaczonych na zrównoważony rozwój obszarów miejskich, zaś nie mniej niż 19,7 % alokacji Programu będzie przeznaczone na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".