Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Kolejne sukcesy Członków PZFP

Członkowie PZFP zwiększają swoją dominację w przetargach BGK na wybór pośredników finansowych.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości złożyła najlepszą ofertę w obydwu częściach przetargu BGK „Wybór Pośredników Finansowych w ramach zarządzania Funduszami Funduszy” – sygn. DZZK/21/DIF/2021.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Stopy procentowe po raz kolejny w górę

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 4 stycznia br. podjęła decyzje co do wysokości stóp procentowych.

Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc do poziomu:

 • stopa referencyjna 2,25% w skali rocznej;
 • stopa lombardowa 2,75% w skali rocznej;
 • stopa depozytowa 1,75% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli 2,30% w skali rocznej.

Konsultacje społeczne projektu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt regionalnego programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Uwagi, opinie, wnioski do projektu FEP można składać poprzez:

 • wypełnienie (on-line) formularza uwag,
 • dostarczenie wypełnionego formularza uwag na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Swoje opinie, uwagi, wnioski i sugestie do projektu można kierować do 4 lutego 2022 r. Uwagi złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W czterech miastach regionu zorganizowane zostaną konferencje konsultacyjne, w których będzie można wziąć udział osobiście lub on-line. Wszystkie konferencje będzie można obejrzeć także na platformie You Tube. Link do konferencji zostanie zamieszczony na dzień przed wydarzeniem na stronie internetowej  Urzędu Marszałkowskiego. Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dotyczący danej lokalizacji, dostępny tutaj.

Przyjęto projekt programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021–2027

21 grudnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, przedłożoną przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem programu jest zapewnienie skutecznego systemu realizacji polityki spójności w latach 2021–2027. Chodzi o utrzymanie ciągłości funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za wykorzystanie funduszy europejskich, przygotowanie odpowiedniego systemu edukacji i informacji dla beneficjentów oraz bardziej kompleksową koordynację pomiędzy poszczególnymi funduszami oraz programami krajowymi i regionalnymi.

Program przewiduje:

 • upowszechnienie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi w administracji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy w perspektywie finansowej 2021-2027;
 • stworzenie i utrzymanie odpowiednich warunków pracy dla urzędników wdrażających fundusze, które umożliwią realizację zadań wynikających z rozporządzeń unijnych;
 • zwiększenie zdolności administracyjnych instytucji wdrażających fundusze;
 • wsparcie działań koordynacyjnych i zarządczych na poziomie Umowy Partnerstwa;
 • zwiększenie potencjału beneficjentów m.in. poprzez działania szkoleniowe i eksperckie;
 • wsparcie wdrożenia instrumentów rozwoju terytorialnego;
 • rozwój i utrzymanie krajowego systemu informatycznego umożliwiającego aplikowanie i rozliczenie projektów finansowanych z funduszy;
 • działania informacyjne, promocyjne i poprawiające widoczność funduszy w Polsce.

Program jest kontynuacją realizowanego w perspektywie 2014-2020 krajowego Programu Pomoc Techniczna i będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita alokacja programu wynosi 550 mln euro. Wyróżnione zostały 3 priorytety:

 • Skuteczne instytucje – 385 mln euro;
 • Skuteczni beneficjenci – 140 mln euro;
 • Skuteczna komunikacja – 25 mln euro.

Zmiana wysokości stopy bazowej

Od 1 stycznia 2022 roku wartość bazowej stopy referencyjnej dla Polski wzrasta z 0,53% do 1,21%.

Stopa referencyjna to stopa oprocentowania wykorzystywana do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak: pożyczka, odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty. Do dnia 30 czerwca 2008 r. była ona okresowo ustalana przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów i publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".