Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Stopy procentowe po raz kolejny w górę

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny podniosła stopy procentowe.

Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,75 pkt. proc do poziomu:

  • stopa referencyjna 5,25% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 5,75% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 4,75% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 5,30% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 5,35% w skali rocznej.

 Informacja po posiedzeniu Rady.

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 98 562 inwestycji o łącznej wartości 558,2 mld zł.

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 1 maja 2022 roku złożono 193 829 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 900,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 559,7 mld zł, tj. 155% alokacji dla funduszy na lata 2014-2020.

Do 1 maja 2022 roku podpisano z beneficjentami 98 562 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 558,2 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 339,9 mld zł, czyli 94,1 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 365,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE 235,7 mld zł, co stanowi 65,3% alokacji UE.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów i beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania z Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2022

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2022.

Dokument prezentuje zestawienie terminów naborów wniosków dla poszczególnych działań i poddziałań w Regionalnym Programie Województwa Małopolskiego na 2022 rok.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Jest to dokument, który uzupełnia zapisy Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zawiera on między innymi informacje o tym, na jakie projekty będzie można otrzymać dofinansowanie, kto może starać się o środki unijne i jakie są kryteria wyboru projektów. Ponadto wskazane są poziomy dofinansowania.

Kolejna zmiana stopy bazowej

Od 1 maja 2022 roku wartość bazowej stopy referencyjnej dla Polski wzrasta z 3,42% do 4,06%.

Stopa referencyjna to stopa oprocentowania wykorzystywana do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak: pożyczka, odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty. Do dnia 30 czerwca 2008 r. była ona okresowo ustalana przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów i publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".