Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

15 listopada 2021 roku mocą Uchwały nr 1060/21 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przyjęty przez Radę Ministrów

5 stycznia 2022 r. zakończył się proces opiniowania projektu programu Fundusze Europejskie dla   Polski Wschodniej przez Radę Ministrów. Do dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi. Akceptacja Rady Ministrów zakończyła tym samym ostatni etap prac nad programem na gruncie polskim. Projekt programu zostanie teraz wysłany do Komisji Europejskiej, aby rozpocząć oficjalne negocjacje

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to jeden z programów krajowych, za pomocą których będą wdrażane Fundusze Europejskie w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027. Program jest kontynuacją dedykowanego wsparcia dla Polski Wschodniej, zapoczątkowanego w „Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” oraz „Programie Polska Wschodnia 2014-2020”. Nowością jest włączenie do programu części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów – czyli regionu statystycznego mazowieckiego regionalnego.

Program będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity budżet programu to ponad 2,5 mld euro.

Dodatkowe pieniądze dla Małopolski

Ponad 33,5 miliona euro trafi do Małopolski w ramach unijnego instrumentu REACT-EU. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w obecnie obowiązującym programie regionalnym.

REACT-EU jest jednym z elementów tak zwanego Europejskiego Planu Odbudowy, czyli dodatkowego wsparcia na walkę z kryzysem w Europie oraz naprawę gospodarki dotkniętej skutkami COVID-19. Blisko 14 mln euro, trafi do małopolskich przedsiębiorców, na pokrycie kosztów realizacji projektów, związanych z odbudową gospodarki regionu. Wsparcie będzie miało formę dotacji, choć nie jest wykluczone, że część środków dla przedsiębiorców przekazywana będzie w postaci pożyczek. Zasady i kryteria przyznania wsparcia małopolskim firmom zostaną ustalone po zidentyfikowaniu potrzeb Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), zawartych w wynikach ankiety prowadzonej obecnie przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Warunki wdrażania dodatkowych środków są elastyczne. Przedsięwzięcia objęte REACT-EU będą finansowane do końca 2023 roku.

Zakończyły się konsultacje nowego RPO dla woj. Kujawsko-Pomorskiego

Zakończyły się konsultacje społeczne Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027. Budżet programu to 1 753 miliony euro, zakładany termin uruchomienia to lipiec.

Zorganizowano 23 spotkania konsultacyjne (m.in. dla największych miast, powiatów i partnerów społeczno-gospodarczych w największych miastach regionu) oraz 4 wysłuchania branżowe (przedsiębiorczość, środowisko i transport, zdrowie i sprawy społeczne, polityka terytorialna). Do FEdKP złożono łącznie blisko 900 uwag (314 dotyczyło konieczności utworzenia ośrodka opieki paliatywnej we Włocławku).

Negocjacje programu z Komisją Europejską rozpoczną w marcu, KE powinna zaakceptować go w maju. Start programu zaplanowano na lipiec.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z zestawieniem uwag

Projekt FEdKP

Kolejny sukces Członka PZFP

Nasz Członek odniósł kolejny sukces na polu wyboru pośredników finansowych.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. złożyło najlepszą ofertę w cz. III przetargu BGK Wybór Pośredników Finansowych w celu zarządzania Funduszami Pożyczkowymi w ramach obsługi Projektu pn. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

PZFP zaopiniował projekt rozporządzenia dotyczący pomocy publicznej

Przekazaliśmy UOKiK nasze uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Zwróciliśmy uwagę na dwie kwestie szczegółowe, które w praktyce funkcjonowania funduszy pożyczkowych mogą rodzić wątpliwości. Zwróciliśmy się do projektodawcy z prośbą o wyjaśnienie naszych wątpliwości. Zabieramy głos wszędzie tam, gdzie dzieją się sprawy ważne dla naszych Członków.  

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".