Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Kolejne sukcesy naszych Członków

Członkowie naszej organizacji po raz kolejny wykazali się skutecznością w postępowaniu przetargowym.

Rozstrzygnięto przetarg Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. pn. Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka EKOenergetyczna III. W części II i IV najlepsze oferty złożyli nasi Członkowie, tj. odpowiednio Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie „Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”. W cz. I i III zwycięzcami zostały następujące podmioty: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie i Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. będzie wdrażał instrumenty zwrotne w bieżącym okresie programowania

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego będzie realizował wsparcie zwrotne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Łączna wartość zawartej umowy to: 510 824 865,45 PLN.

Wsparcie będzie realizowane poprzez instrumenty zwrotne (pożyczki) w czterech obszarach:

  1. Wsparcie MŚP (wartość wsparcia: 187 418 427,32 PLN) – Pożyczka rozwojowa.
  2. Efektywność energetyczna (wartość wsparcia: 101 531 621,60 PLN) – Pożyczka na modernizację nergetyczną budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publiczne.
  3. Odnawialne źródła energii (wartość wsparcia: 94 716 773,26 PLN) – Pożyczka OZE.
  4. Gospodarka o obiegu zamkniętym (wartość wsparcia: 127 158 043,27 PLN) – Ekopożyczka dla MŚP.

Projekty będą uruchamiane sukcesywnie już od I kwartału 2024 r.Środki (pożyczki) będą dystrybuowane za pośrednictwem Partnerów Finansujących, którzy zostaną wyłonieni w przetargach ogłaszanych przez Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Niemal miliard złotych na pożyczki dla przedsiębiorców w woj. Dolnośląskim

28 listopada władze woj. Dolnośląskiego podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W jej ramach zrealizowane zostaną projekty z zakresu instrumentów pożyczkowych o łącznej wartości ok 990 milionów złotych.

Dzięki podpisanej dzisiaj umowie Dolny Śląsk uruchamia mechanizm wsparcia finansowego w formie pożyczek w ramach 3 projektów:

  • Pożyczka rozwojowa - zwiększenie efektywności wdrażania innowacji w dolnośląskim sektorze MŚP.
  • Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, budynkach publicznych oraz w mikro i małych firmach z regionu.
  • Pożyczka OZE - zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii, budowa i rozbudowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.

Uzupełniająco finansowane będą stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Konferencja „Wdrażanie instrumentów zwrotnych w perspektywie 2021-2027” za nami

28 listopada w Sielpi Wielkiej odbyła się, organizowana przez PZFP, konferencja „Wdrażanie instrumentów zwrotnych w perspektywie 2021-2027”.

W wydarzeniu wzięło udział niemal 60 przedstawicieli funduszy pożyczkowych. Mieliśmy przyjemność gościć czworo przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego: Pana Dyrektora Pawła Chorążęgo, Pana Dyrektora Macieja Henkiela, Pana Dyrektora Macieja Grupińskiego i Panią Katarzynę Pawłowską.

W trakcie debaty padło wiele spostrzeżeń, wniosków i postulatów dotyczących wdrażania instrumentów pożyczkowych. Najwięcej głosów dotyczyło wynagrodzeń partnerów finansujących, ich wynagrodzeń, wkładu własnego, tempa budowy portfela, terminów ogłaszania kolejnych postępowań przetargowych, a także współpracy pomiędzy samymi funduszami.

Wszystkie postulaty zostaną zebrane przez Związek i przekazane odpowiednim organom.

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2023 r.

GUS opublikował opracowanie obrazujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju w październiku 2023 r.

Dokument to krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Ponadto ‒ z częstotliwością kwartalną ‒ m.in. szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii, informacje dotyczące wyników finansowych oraz nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych.

Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2022 r.

NBP opublikował opracowanie dotyczące rozwoju systemu finansowego w Polsce w 2022 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2022 r. to cykliczne opracowanie przedstawiające funkcjonowanie systemu finansowego (instytucji i rynków finansowych) w danym roku. Analizą objęto również infrastrukturę systemu finansowego oraz regulacje prawne kształtujące warunki jego działania. Zaprezentowano także perspektywę kształtowania się dynamiki akcji kredytowej do 2025 roku.

Na koniec 2022 r. relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB wyniosła 117% i ze względu na szybszy wzrost PKB niż aktywów sektora finansowego, obniżyła się w porównaniu ze stanem na koniec 2021 r. Polski sektor finansowy, w tym sektor bankowy, w porównaniu z najwyżej rozwiniętymi gospodarczo krajami, nie jest nadmiernie rozwinięty.

Sektor bankowy w Polsce, podobnie jak w innych krajach regionu, był największą częścią systemu finansowego. Na koniec 2022 r. aktywa banków stanowiły około 76% aktywów polskiego systemu finansowego. Największą pozycję w aktywach sektora bankowego stanowiły, podobnie jak w minionych latach, kredyty dla sektora niefinansowego – w tym kredyty dla gospodarstw domowych, a drugą pod względem wartości – papiery skarbowe i gwarantowane przez Skarb Państwa.

Rynek obligacji skarbowych pozostawał w 2022 r. dominującym segmentem krajowego rynku długoterminowych papierów dłużnych. Największy udział w strukturze inwestorów na rynku obligacji skarbowych zachowały banki krajowe, które na koniec 2022 r. posiadały obligacje skarbowe o wartości 353,8 mld zł.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".