Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Dodatkowe pieniądze dla Małopolski

Ponad 33,5 miliona euro trafi do Małopolski w ramach unijnego instrumentu REACT-EU. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w obecnie obowiązującym programie regionalnym.

REACT-EU jest jednym z elementów tak zwanego Europejskiego Planu Odbudowy, czyli dodatkowego wsparcia na walkę z kryzysem w Europie oraz naprawę gospodarki dotkniętej skutkami COVID-19. Blisko 14 mln euro, trafi do małopolskich przedsiębiorców, na pokrycie kosztów realizacji projektów, związanych z odbudową gospodarki regionu. Wsparcie będzie miało formę dotacji, choć nie jest wykluczone, że część środków dla przedsiębiorców przekazywana będzie w postaci pożyczek. Zasady i kryteria przyznania wsparcia małopolskim firmom zostaną ustalone po zidentyfikowaniu potrzeb Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), zawartych w wynikach ankiety prowadzonej obecnie przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Warunki wdrażania dodatkowych środków są elastyczne. Przedsięwzięcia objęte REACT-EU będą finansowane do końca 2023 roku.

Zakończyły się konsultacje nowego RPO dla woj. Kujawsko-Pomorskiego

Zakończyły się konsultacje społeczne Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027. Budżet programu to 1 753 miliony euro, zakładany termin uruchomienia to lipiec.

Zorganizowano 23 spotkania konsultacyjne (m.in. dla największych miast, powiatów i partnerów społeczno-gospodarczych w największych miastach regionu) oraz 4 wysłuchania branżowe (przedsiębiorczość, środowisko i transport, zdrowie i sprawy społeczne, polityka terytorialna). Do FEdKP złożono łącznie blisko 900 uwag (314 dotyczyło konieczności utworzenia ośrodka opieki paliatywnej we Włocławku).

Negocjacje programu z Komisją Europejską rozpoczną w marcu, KE powinna zaakceptować go w maju. Start programu zaplanowano na lipiec.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z zestawieniem uwag

Projekt FEdKP

Kolejny sukces Członka PZFP

Nasz Członek odniósł kolejny sukces na polu wyboru pośredników finansowych.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. złożyło najlepszą ofertę w cz. III przetargu BGK Wybór Pośredników Finansowych w celu zarządzania Funduszami Pożyczkowymi w ramach obsługi Projektu pn. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

PZFP zaopiniował projekt rozporządzenia dotyczący pomocy publicznej

Przekazaliśmy UOKiK nasze uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Zwróciliśmy uwagę na dwie kwestie szczegółowe, które w praktyce funkcjonowania funduszy pożyczkowych mogą rodzić wątpliwości. Zwróciliśmy się do projektodawcy z prośbą o wyjaśnienie naszych wątpliwości. Zabieramy głos wszędzie tam, gdzie dzieją się sprawy ważne dla naszych Członków.  

Kolejne sukcesy Członków PZFP

Członkowie PZFP zwiększają swoją dominację w przetargach BGK na wybór pośredników finansowych.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości złożyła najlepszą ofertę w obydwu częściach przetargu BGK „Wybór Pośredników Finansowych w ramach zarządzania Funduszami Funduszy” – sygn. DZZK/21/DIF/2021.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Stopy procentowe po raz kolejny w górę

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 4 stycznia br. podjęła decyzje co do wysokości stóp procentowych.

Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc do poziomu:

  • stopa referencyjna 2,25% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 2,75% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 1,75% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 2,30% w skali rocznej.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".