Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Kolejne bezpłatne szkolenie dla Członków PZFP za nami

21 marca Członkowie PZFP brali udział w zorganizowanym wspólnie z Fundacją Microfinance Centre warsztacie „Sztuczna inteligencja w procesach sprzedaży i marketingu.” W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu pracowników naszych Członków.

Sztuczna inteligencja wkracza w nasze życie w coraz większym wymiarze. Z tyłu nie mogą pozostać także fundusze i powinny wykorzystywać ją tak w sprzedaży, jak i w marketingu. Dzięki szkoleniu kadry funduszy mogły dowiedzieć się tego jak technologie oparte na sztucznej inteligencji rewolucjonizują świat sprzedaży i marketingu oraz jak wykorzystać tę szansę w sektorze mikrofinansów. Pozwoli to m.in. na poprawę jakości podejmowania decyzji dzięki analizie danych opartej na AI, zwiększenie skuteczności kampanii marketingowych dzięki personalizacji, zrozumienie przyszłości technologii AI w mikrofinansach i przygotowanie się na nadchodzące trendy.

Członkowie PZFP się nie zatrzymują

Otwierając pliki z rozstrzygnięciami przetargów BGK na wybór Partnerów Finansujących można być praktycznie pewnym, że najlepszą ofertę złożył Członek PZFP.

W cz. XII postępowania Wybór Partnerów Finansujących w celu zarządzania funduszem pożyczkowym w obszarze samozatrudnienia (założenie działalności gospodarczej) najlepszą ofertę złożyła Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

W cz. II i III przetargu Wybór Partnerów Finansujących w celu udzielania preferencyjnych pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w ramach Projektu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zwycięzcami okazały się odpowiednio: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach i Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

W cz. III postępowania Wybór Partnerów Finansujących w celu udzielania preferencyjnych pożyczek na kształcenie w ramach projektu „Postaw na rozwój europejskie pożyczki na kształcenie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zwyciężyła także Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Dominacja Członków PZFP w przetargach

Zwiększa się dominacja Członków naszej organizacji w przetargach BGK na wybór Partnerów Finansujących.

W cz. IV i V postępowania Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego najlepsze oferty złożyły odpowiednio: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 260/23 dotyczącą przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (SZOP FEŁ2027). Dokument wskazuje zakres (terytorialny, finansowy, przedmiotowy i podmiotowy) wsparcia oraz przedstawia informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków polityki spójności. SZOP FEŁ2027 uszczegóławia zapisy programu regionalnego, doprecyzowując typy projektów, wskazując podmioty, które mogą wnioskować o dofinansowanie, czy określając poziom dofinansowania i wskaźniki. Jego przyjęcie jest niezbędne w celu ogłoszenia naborów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Obradował Zarząd PZFP

13 marca odbyło się posiedzenie Zarządu PZFP. W spotkaniu uczestniczyła także, w pełnym składzie, Komisja Rewizyjna.

W trakcie spotkania zdecydowano, że tegoroczne Walne Zebranie Członków PZFP i towarzysząca mu konferencja odbędą się w dniach 23-24 maja. Ponadto dyskutowano m.in. na tematy dotyczące podsumowania roku ubiegłego, kwestii finansowych, planów na ten rok, czy też sytuacji w obszarze działalności funduszy pożyczkowych i współpracy z naszymi interesariuszami.

Kolejny region reaguje na nasze postulaty

Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego odpowiedział na nasze postulaty dotyczące optymalizacja wdrażania instrumentów finansowych.

Nasza organizacja nieustannie sygnalizuje decydentom konieczność wdrożenia kolejnych rozwiązań ukierunkowanych na to, aby prowadzenie działalności pożyczkowej przynosiło maksymalne korzyści polskim przedsiębiorcom, a jednocześnie odbywało się w warunkach umożliwiających rozwój funduszom pożyczkowym.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".