Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją GUS dotyczącą sytuacji społeczno-gospodarczej regionów.

Dokument to analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane są w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających. Aneks zawiera wybrane informacje dla danego miesiąca kończącego kwartał.

Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027

Opublikowano Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027.

Wytyczne określają ujednolicone warunki dotyczące realizacji wsparcia w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 i są skierowane do Instytucji Zarządzających tymi programami.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079).

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Opublikowano Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 331/6187/2023 z dnia 31 marca 2023 r. przyjął Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Dokument obowiązuję od 31.03.2023 r.

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym

GUS opublikował informację o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym.

Dokument to krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.

III posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Przyjęcie kryteriów wyboru projektów do czterech kolejnych naborów było głównym tematem III posiedzenia Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Spotkaniu przewodniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Komitet zatwierdził  kryteria wyboru projektów dla następujących działań FEPW:

  • Automatyzacja i robotyzacja w MŚP,
  • Wzornictwo w MŚP,
  • Dystrybucja energii,
  • Ponadregionalna infrastruktura kolejowa.

Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów to niezbędny krok, aby już niebawem, zgodnie z harmonogramem mogły zostać uruchomione kolejne nabory.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program będzie służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 12 mld 428 mln zł.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Opublikowano Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Dokument został wygenerowany z Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021 (moduł eSZOP), który służy przygotowaniu Szczegółowych Opisów Priorytetów programów krajowych i regionalnych realizowanych na podstawie rozporządzeń funduszowych w ustandaryzowanej i elektronicznej formie. Forma dokumentu wynika z wytycznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących szczegółowego opisu priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".