Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów i beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania z Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Raport NBP o inflacji

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem NBP dotyczącym inflacji.

Raport o inflacji jest dokumentem zawierającym:

  • aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji,

  • opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy,

  • projekcję inflacji i PKB na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące.

Projekcja inflacji i PKB publikowana w Raporcie o Inflacji jest materiałem przekazywanym Radzie Polityki Pieniężnej przez Zarząd NBP. Raport przygotowywany jest w języku polskim i angielskim.

 

Życzenia Wielkanocne

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą:

  1. Modyfikacji zapisów w działaniu 3.2. Innowacje w MŚP.

  2. W załączniku nr 2 do SZOOP RPO WSL – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań:

  • wprowadzono dwa nowe wskaźniki dla działania 3.2. Innowacje w MŚP,

  1. W załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań wprowadzono zmiany w:

  • kryteriach oceny formalnej projektów dla działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

  • kryteriach specyficznych wyboru projektów dla działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,

  • kryteriach wyboru projektów w ramach oceny strategicznej.

 

Obradował Zarząd PZFP

25 marca obradował Zarząd PZFP. W spotkaniu uczestniczyły także Członkinie Komisji Rewizyjnej Związku.

Podczas obrad poruszono takie tematy jak: finanse Związku, wdrażanie instrumentów zwrotnych w perspektywie finansowej 2021 – 2027, Raport PZFP za 2020 rok, organizacja tegorocznego Walnego Zebrania Członków Związku, nowe inicjatywy szkoleniowe.

Zdecydowano m.in. o tym, że tegoroczne Walne Zebranie Członków PZFP odbędzie się 16 czerwca w Warszawie. 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030

Trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030.

Uwagi można zgłaszać do 9 kwietnia br. za pomocą dedykowanego formularza.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach.

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".