Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Członkowie PZFP dominują w kolejnym przetargu

Członkowie PZFP złożyli najlepsze oferty we wszystkich częściach przetargu na wybór pośredników finansowych, organizowanego przez Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o.

Postępowanie Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego "Regionalna Pożyczka Obrotowa" zostało podzielone na VI części. Zapadły następujące rozstrzygnięcia:

Cz. I – Lubelska Fundacja Rozwoju.

Cz. II – Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.

Cz. III – Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.

Cz. IV – Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

Cz. V – Fundacja Rozwoju Gminy Zelów.

Cz. VI – Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dokument zawiera między innymi informacje o części działań, typach projektów i beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania z Regionalnego Programu dla województwa lubelskiego (RPO WL).

 

Podsumowanie konsultacji Umowy Partnerstwa

Podsumowano konsultacje Umowy Partnerstwa, które w formie online odbywały się od 18 stycznia do 22 lutego 2021 roku. W skład procesu konsultacji weszły spotkania z przedstawicielami 16 województw, 48 godzin konsultacji transmitowanych na żywo, 4100 uczestników, ponad 5000 uwag, 500 pytań, 17 konferencji prasowych i setki informacji medialnych

Do 22 lutego przez formularz dostępny na Portalu Funduszy Europejskich można było  zgłaszać uwagi do założeń zaprezentowanych w Umowie Partnerstwa. Takich zgłoszeń wpłynęło w sumie 5013 (w tym uwagi PZFP). Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane przez ekspertów z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Następnie po przyjęciu ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa oraz projektów programów krajowych i regionalnych odbędą się negocjacje formalne wszystkich dokumentów z Komisją Europejską.

2 marca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło rozmowy z marszałkami województw dotyczące kontraktów programowych. Spotkania potrwają do maja.

 

Szansa na dodatkowe środki dla woj. Dolnośląskiego

Rosną szanse woj. Dolnośląskiego na środki z rezerwy programowej programów regionalnych. Wiceminister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda spotkał się z marszałkiem województwa dolnośląskiego Cezarym Przybylskim.

Wiceminister Waldemar Buda przypomniał, że do rozdysponowania na wszystkie regiony jest jeszcze 7,1 mld euro. Każdy region ma szansę na dodatkowe fundusze z rezerwy programowej. Warunkiem otrzymania dodatkowych funduszy jest opracowanie i zgłoszenie przez marszałków dobrych projektów rozwojowych.

Na Dolny Śląsk w ramach programu regionalnego i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji trafi ponad 1 miliard 560 milionów euro. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 województwo dolnośląskie awansowało z regionu słabiej rozwiniętego do regionu przejściowego. Oznacza to mniej środków dla Dolnego Śląska w porównaniu z perspektywą 2014-2020, co wynika z pierwotnego podziału według algorytmu zastosowanego w Umowie Partnerstwa. Region ma wciąż duże potrzeby rozwojowe, które pomogą zrealizować m.in. Fundusze Europejskie. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zastosowało jednak siatkę bezpieczeństwa, dzięki której region, mimo „przeskoczenia” do kategorii regionów lepiej rozwiniętych według metodologii unijnej, otrzyma co najmniej 60 procent kwoty, którą miał do dyspozycji w ubiegłej perspektywie. Dla województwa dolnośląskiego oznacza to dodatkowe 143 miliony euro.

 

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Opolskie 2030

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Opolskie 2030.

Dokument składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza to wnioski z tzw. diagnozy, czyli charakterystyka województwa w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Opisuje także mocne i słabe strony regionu oraz szanse i zagrożenia, z którymi musimy się zmierzyć (tzw. analiza SWOT). Natomiast druga część strategii zawiera opis celów strategicznych oraz służących ich realizacji celów operacyjnych wraz z kierunkami działań.

Zapisy Strategii będą miały wpływ na treść RPO dla regionu w nowym okresie programowania. W tym na rozwiązania dotyczące instrumentów zwrotnych. Tymczasem dokument w przedmiotowym zakresie praktycznie milczy poza jednym zdaniem (str. 65): „Niezbędne jest  także  dalsze  doskonalenie  istniejących  rozwiązań,  jak  np.  partnerstwa  publiczno-prywatnego,  czy  kontynuacja wsparcia pożyczkowego i poręczeniowego, obecnie realizowanego z powodzeniem przez Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju (ORFR) i ewentualne inne instrumenty zwrotne.”

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych dokumentu. Uwagi można zgłaszać do 30 kwietnia br. za pomocą formularza. PZFP zgłosi stosowne uwagi.

 

Raport NBP o inflacji

Zachęcamy do zapoznania się z, przygotowanym przez NBP, Raportem o inflacji.

Dokument zawiera:

  • aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji,

  • opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy,

  • projekcję inflacji i PKB na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące.

W  Polsce  dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w ostatnich miesiącach obniżyła się. W kierunku niższej inflacji oddziaływał przede wszystkim spadek dynamiki cen żywności nieprzetworzonej oraz –w  mniejszym  stopniu –dynamiki  cen  usług  rynkowych  i  towarów  nieżywnościowych.  W przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost cen paliw do prywatnych środków transportu na  skutek rosnących cen ropy naftowej na rynkach światowych. Według wstępnych danych GUS inflacja w styczniu wyniosła 2,7% r/r (wobec 2,4% w grudniu 2020 r.). Zgodnie z szacunkami NBP do pewnego wzrostu inflacji w tym miesiącu przyczynił się głównie wzrost cen energii elektrycznej oraz dalszy wzrost cen paliw.

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".