Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Zachęcamy do korzystania z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego

Polecamy Państwa uwadze zasoby GUS. Stanowią one źródło kompleksowej wiedzy o sytuacji społecznej i gospodarczej kraju.          

W sposób szczególny polecamy mieć „pod ręką” Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020. Jest to podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca kluczowe statystyki dotyczące Polski, oraz ważniejsze zróżnicowania regionalne i porównania międzynarodowe. Prezentowane dane umożliwiają kompleksowy opis sytuacji społeczno-gospodarczej kraju z możliwością porównań retrospektywnych. Stanowi kompendium informacji m.in. o ludności, rynku pracy, edukacji, warunkach życia, gospodarce i biznesie, a także środowisku i zasobach naturalnych, odzwierciedlając bogaty zasób statystyk zbieranych, gromadzonych i udostępnianych przez statystykę publiczną.

Utworzono Świętokrzyski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Zdecydowano o rozszerzeniu zakresu działalności Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. i utworzeniu „Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.”.

Spółka wykraczać będzie poza rolę funduszu pożyczkowego czy poręczeniowego i łączyć będzie w sobie cechy menadżera funduszu funduszy oraz instytucji otoczenia biznesu, świadczącej oprócz szerokiego wachlarza produktów finansowych również usługi doradcze dla podmiotów gospodarczych.

 

PZFP zwrócił uwagę BGK na problem z opłatami bankowymi

W odpowiedzi na sygnały płynące od Członków, PZFP zwrócił uwagę BGK na problem opłat bankowych od sald na rachunkach na dzień 31 grudnia.          

W naszym piśmie wskazaliśmy m.in. na to, że część banków, w których pośrednicy finansowy lokują kapitał pożyczkowy, wprowadziło opłaty od sald na rachunkach na dzień 31 grudnia. W praktyce rodziło to koszty, w niektórych przypadkach, przekraczające nawet 100.000 zł. Konieczne było poniesienie przez fundusze pożyczkowe wydatków, które nie mogły być brane pod uwagę w momencie składania oferty przetargowej.

Zadeklarowaliśmy gotowość do współpracy w zakresie wypracowania zasad refundacji przedmiotowych kosztów i wypracowania rozwiązań pozwalających uniknąć tego typu problemów w przyszłości.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2021 rok

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2021 rok.

Uchwałą Zarządu nr 3063/198/VI/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2021 rok.

 

Przetargi Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o.

Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o. rozpoczął działalność przetargową w obszarze wyboru pośredników finansowych.

Przetarg nieograniczony Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Regionalna Pożyczka Obrotowa” został unieważniony na podstawie z powodu „braku działania skrzynki ePUAP Zamawiającego”.

Spółka ogłosiła kolejny przetarg pn. „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego "Regionalna Pożyczka Obrotowa". Dokumentacja znajduje się tutaj. Oferty można składać do 2 lutego br.

 

Zmiany Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

9 listopada 2020 r. Komisja Europejska przyjęła zmiany Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zmiany programu zostały przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2833/VI/20 z 21 października 2020 r.          

Zmiana Programu ma na celu głównie przyspieszenie płatności między Komisją Europejską a państwem członkowskim. Liczba środków w programie nie ulegnie zmianie, tak jak i poziom dofinansowania projektów i ich montaż finansowy. Powodem tego jest to, że zmiana dotyczy rozliczeń na poziomie certyfikacji Programu. Powyższa zmiana możliwa jest tylko na bieżący rok obrachunkowy.

Regionalny Program Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - wersja obowiązująca od 9 listopada 2020 r.

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".