Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w IV kwartale 2020 roku

Jak pokazują dane GUS, w IV kwartale 2020 roku odnotowano 75 925 rejestracji podmiotów gospodarczych tj. o 3,0% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 106 upadłości podmiotów gospodarczych tj. o 33,3% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku.

 Liczba rejestracji podmiotów gospodarczych w IV kwartale 2020 r. wyniosła 75 925 wobec 78 308 w analogicznym okresie roku poprzedniego. W IV kwartale 2020 r. zaobserwowano spadek liczby rejestracji w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (o 21,4%), transport i gospodarka magazynowa (o 14,6%), budownictwo (o 3,6%), a także w przemyśle (o 3,4%) i usługach (o 1,0%). Większą liczbę rejestracji niż rok wcześniej zanotowano w informacji i komunikacji (o 18,0%) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 0,3%). Liczba rejestracji w IV kwartale 2020 r. w stosunku do IV kwartału 2019 r. zmniejszyła się w prawie wszystkich wyróżnionych formach prawnych, z wyjątkiem spółek jawnych (wzrost o 182 jednostki) oraz spółek partnerskich (wzrost o 2 jednostki). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 83,4% wszystkich rejestracji podmiotów gospodarczych, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 13,6% (w czwartym kwartale 2019 r. udziały te wynosiły odpowiednio 82,5% i 13,4%).

Łącznie w całym 2020 r. odnotowano 311 794 rejestracje, tj. o 12,4% mniej niż w roku 2019.

 

Kolejne sukcesy Członków PZFP

Rozstrzygnięto przetarg BGK Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Pożyczka na Rozwój Turystyki” w ramach realizacji Strategii Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka – sygn. DZZK/147/DIF/2020. Z dumą informujemy o tym, że zwycięzcami wszystkich części zostali Członkowie Związku.

W cz. I wybrano ofertę Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.. Polska Fundacja Przedsiębiorczości wygrała w cz. II i III. Najlepszą ofertę w cz. IV złożył Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., a w cz. V Warmińsko –Mazurska  Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

 

W 2021 roku po raz kolejny będzie pracowała Grupa Robocza PZFP

Grupa Robocza będzie funkcjonować we współpracy z Fundacją Microfinance Centre. Odbędą się trzy spotkania online – po jednym w kwietniu, maju i czerwcu.

Pandemia pokazała to, że procesy cyfryzacyjne są nieodzowne i przyspieszyła ich rozwój, tymczasem prace Grupy sprzed 2 lat pokazały, że sytuacja w funduszach pożyczkowych w tym obszarze nie jest najlepsza. Chcemy sprawdzić jak jest teraz i co jeszcze trzeba zmienić. Ponadto, tematem prac Grupy będzie zarządzanie zasobami ludzkimi i organizacja pracy na bazie doświadczeń pandemicznych oraz w kontekście zmian demograficznych – młodzi ludzie z coraz mniejszą ochotą podchodzą do zasady 8 h w biurze, stawiają na zadaniowy czas pracy, chcą być rozliczani z efektów nie z godzin. Wynikiem prac będzie diagnoza obecnego stanu rzeczy w powyższym zakresie w polskich funduszach i wskazanie potrzebnych, konkretnych działań i kierunków rozwoju.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 rok

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 rok.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego prezentuje zestawienie terminów konkursów dla poszczególnych działań i poddziałań na 2021 rok.

 

Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Zmieniono Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską Decyzją Wykonawczą Komisji nr C(2021) 181 z dnia 11 stycznia 2021 r., zmieniającą decyzję wykonawczą nr C(2020) 587 z dnia 30 stycznia 2020 r., nr C(2018) 5004 z dnia 24 lipca 2018 r. oraz nr C(2014) 10021 z dnia 16 grudnia 2014 r. zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce, oraz zatwierdzająca niektóre elementy umowy partnerstwa z Polską.

 

Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2021 rok

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2021 rok.

Dokument prezentuje zestawienie terminów naborów wniosków dla poszczególnych działań i poddziałań w Programie Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".