Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Uwaga od 1 marca zmianie ulega stopa bazowa!

Od 1 marca wartość bazowej stopy referencyjnej dla Polski spada z 0,19% do 0,15%.

Informacja UOKiK

 

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Polska Wschodnia na 2021 rok

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Polska Wschodnia na 2021 rok.

Dokument prezentuje zestawienie terminów naborów wniosków dla poszczególnych działań i poddziałań w Programie Polska Wschodnia.

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Dokument zawiera informacje o typach projektów i beneficjentów, którzy będą mogli otrzymać dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia. Ponadto opisany jest plan finansowy, formy wsparcia oraz poziomy dofinansowania, a także pomoc publiczna.

 

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 86 217 inwestycji o łącznej wartości 516,9 mld zł.

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 14 lutego 2021 roku złożono 171 945 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 833,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 517,6 mld zł, tj. 150,0 procent funduszy na lata 2014-2020.

Do 14 lutego 2021 roku podpisano z beneficjentami 86 217 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 516,9 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 314,5 mld zł, czyli 91,1 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 269,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 179,3 mld zł, co stanowi 52,0 procent alokacji.

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego zawiera m.in. informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów.

 

Sytuacja w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z danymi NBP dotyczącymi sytuacji przedsiębiorstw w IV kw. 2020 r.

Zdecydowana większość ankietowanych w ramach Szybkiego Monitoringu NBP przedsiębiorstw (ok. 70%) oceniło, że w skali całego 2020 r. pandemia COVID-19 oddziaływała na ich sytuację w stopniu co najmniej umiarkowanie negatywnym, w  tym  ok.  1/5  z  nich  – zdecydowanie negatywnie. Prawie 1/3badanych  doświadczyła  wpływu  niezbędnych  restrykcji  przeciwpandemicznych,  przy  czym  8% – bezpośredniego  (to  głównie  podmioty  z  tzw.  sektora  HoReCa). Niemal  połowa respondentów zadeklarowała jednak skorzystanie z co najmniej jednego instrumentu wsparcia finansowego - najczęściej ze środków dostępnych w ramach tarczy finansowej PFR. Działania te znacznie złagodziły przebieg kryzysu w całym sektorze przedsiębiorstw niefinansowych (SPN), w tym istotnie wsparły jego płynność i stabilizowały rynek pracy.

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".