Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020

Zaktualizowano Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020.

28 marca 2022 r. Uchwałą nr 5069/VI/22 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Członek PZFP po raz kolejny najlepszy

Członkowie PZFP zwiększają swoją dominację w przetargach na wybór pośredników finansowych.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości złożyła najlepszą ofertę w cz. I przetargu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Świadczenie przez Wykonawców usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu i kompleksowej obsłudze Produktu Finansowego – Pożyczka Uniwersalna.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Sejm uchwalił ustawę wdrożeniową

24 marca Sejm uchwalił ustawę wdrożeniową.

Następnie prace nad dokumentem będzie prowadził Senat. PZFP stale monitoruje proces legislacyjny tego kluczowego aktu prawnego.

Kolejne projekty RPO przesłane do KE

Samorządy wojewódzkie przesyłają projekty RPO na lata 2021-2027 do KE.

4 marca Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął zaktualizowany projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 15 marca dokument został oficjalnie przedłożony Komisji Europejskiej, a to oznacza rozpoczęcie formalnych negocjacji programu. Do regionu trafią środki unijne w wysokości 1 mld 403 mln euro.

Także projekt programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” został przesłany do Komisji Europejskiej. Do Małopolski trafią środki w wysokości 2,567 mld euro.

Kolejna zmiana wysokości stopy bazowej

Od 1 kwietnia 2022 roku wartość bazowej stopy referencyjnej dla Polski wzrasta z 2,85% do 3,42%.

Stopa referencyjna to stopa oprocentowania wykorzystywana do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak: pożyczka, odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty. Do dnia 30 czerwca 2008 r. była ona okresowo ustalana przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów i publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PZFP zrzesza najlepsze fundusze pożyczkowe

Nasi Członkowie po raz kolejny złożyli najlepsze oferty w przetargu dotyczącym wyboru pośredników finansowych.

W postępowaniu prowadzonym przez Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o. najlepsze oferty w cz. I i II złożyły odpowiednio: Lubelska Fundacja Rozwoju i Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".