Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Realizacja badania ewaluacyjnego w woj. Śląskim

Rozpoczęto kolejne badanie pn. „Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”.

Ocenianie będzie zaplanowane wsparcie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Jednym z elementów badania jest poznanie potrzeb i opinii potencjalnych beneficjentów, mających już doświadczenia we wdrażaniu projektów z RPO WSL 2014-2020. Badanie przeprowadzą Firmy EVALU Sp. z o.o. oraz Ecorys Polska Sp. z o.o.

Przedstawiciele wykonawców badania, w okresie październik-grudzień br., mogą zgłaszać się z prośbą o udzielenie wywiadu telefonicznego lub udział w ankiecie internetowej do beneficjentów projektów z RPO WSL 2014-2020. Przekazywane dane będą poufne i wykorzystane tylko do przeprowadzenia badania. Wszystkie działania realizowane będą w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).

Zakończenie badania zaplanowano na grudzień 2021 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy programu regionalnego. Zawiera między innymi informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów.

Odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące projektu ustawy wdrożeniowej

7 października odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące projektu ustawy wdrożeniowej. Przebiegu spotkania „pilnował” Dyrektor Biura PZFP.

Przytłaczająca większość zgłoszonych uwag dotyczyła nieprawidłowego przebiegu konsultacji dokumentu z zainteresowanymi organizacjami. Jak się okazuje projekt był konsultowany z bardzo wąskim gronem podmiotów.

W toku dyskusji nie pojawiły się kwestie związane z wdrażaniem instrumentów finansowych.

Z przebiegiem dyskusji można zapoznać się tutaj.

Stopy procentowe w górę

Rada podjęła decyzję o podwyższeniu  stopy  referencyjnej NBP  o 0,4  pkt  proc., tj.  do poziomu  0,50% Komunikat po posiedzeniu Rady znajduje się tutaj.

Jednocześnie  Rada  ustaliła  następujący  poziom  pozostałych  stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa 1,00%;
  • stopa depozytowa 0,00%;
  • stopa redyskontowa weksli 0,51%;
  • stopa dyskontowa weksli 0,52%.

Podjęto także decyzję  o  podwyższeniu podstawowej stopy rezerwy obowiązkowej z 0,5% do 2,0%.

Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

29 września 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2128/275/VI/2021 zatwierdził zmiany w RPO WSL 2014-2020. Przejęte zmiany dotyczą powrotu do poziomu stopy dofinansowania z dnia 30 czerwca 2020 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

Zaktualizowano Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego.

27 września 2021 r. Uchwałą nr 4323/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".