Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Inflacja w lutym zahamowała

Inflacja w lutym wyniosła 8,5 proc. rok do roku. To pierwszy raz od czerwca 2021 r., gdy odczyt inflacji rocznej jest niższy niż miesiąc wcześniej.

Z danych GUS wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 8,5% (przy wzroście cen usług o – 9,1% i towarów – o 8,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,3% (w tym towarów – o 0,9% przy wzroście cen usług – o 1,5%).

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 97 684 inwestycje o łącznej wartości 556,2 mld zł.

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 13 marca 2022 roku złożono 193 429 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 894,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 556,2 mld zł, tj. 153,8 procent funduszy na lata 2014-2020.

Do 13 marca 2022 roku podpisano z beneficjentami 97 684 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 556,2 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 338,6 mld zł, czyli 93,6 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 355,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE 229,7 mld zł, co stanowi 63,5 procent alokacji.

Członkowie PZFP nadal skuteczni

Członek PZFP po raz kolejny złożył najlepszą ofertę w przetargu BGK na wybór pośredników finansowych.

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zostało wybrane jako wykonawca cz. III przetargu  Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Inwestycyjno - Obrotowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Stopy procentowe znowu w górę

2 marca odbyło się posiedzenie Zarządu PZFP. W spotkaniu wzięła udział także Komisja Rewizyjna w pełnym składzie.

Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,75 pkt. proc do poziomu:

  • stopa referencyjna 3,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 3,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 3,55% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 3,60% w skali rocznej;

Informacja po posiedzeniu Rady.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych FEP 2021-2027

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, zawierające stanowisko do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem.

Konsultacje projektu FEP 2021-2027 trwały 37 dni (od 30 grudnia 2021 r. do 4 lutego 2022 r.). Do udziału w konsultacjach zaproszono szerokie grono osób i instytucji, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), podmiotów publicznych, partnerów społecznych i gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych (NGO), środowisk akademickich, związków zawodowych, przedsiębiorców oraz osoby prywatne.

Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 wersja 2.0.

Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego 2014-2020

Zaktualizowano Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego 2014-2020.

Celem Programu jest zwiększanie konkurencyjności regionu oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".