Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Walne Zebranie Członków PZFP za nami

25 maja w Małej Wsi odbyło się Walne Zebranie Członków PZFP.

Wszyscy członkowie organów statutowych uzyskali absolutorium z wykonywania swoich obowiązków w 2022 roku. Uczestnicy zebrania zaakceptowali sprawozdania merytoryczne i finansowe Związku za ubiegły rok.

Przede wszystkim jednak Walne Zebranie Członków było okazją do  bezpośredniego spotkania Członków naszej organizacji. Pozwoliło to zarówno w części  oficjalnej, jak i rozmowach kuluarowych na wymianę doświadczeń i informacji na temat sytuacji w poszczególnych regionach. Ponadto, już w trakcie części nieoficjalnej, mieliśmy okazję do miłego spędzenia czasu.

Kolejne posiedzenie KM FERS za nami

W dniach 16-17 maja w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Biura PZFP.         

Podczas obrad rekomendowano realizację i zatwierdzono kryteria wyboru dla kolejnych projektów w Programie na łączną kwotę 2 337 690 000 zł. Od początku realizacji Programu Komitet podjął już decyzje o realizacji naborów projektów o wartości 4 492 865 365 zł.

W trakcie dwóch dni obrad omówiono założenia projektów m.in.: z obszaru dostępności, innowacji społecznych, wsparcia budowania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego, badań zasobów kapitału ludzkiego na polskim rynku pracy, wsparcia przedsiębiorców w trudnościach, edukacji, włączenia społecznego, czy ochrony zdrowia.

Przyjęto fiszkę projektu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” (w załączeniu). Dostępne będą dwa instrumenty: Pożyczka na start i Pożyczka na rozwój. Instrument ma doprowadzić do tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES), jak i do systematycznej budowy potencjału PES już istniejących. Możliwe będą częściowe umorzenia (do 25% kapitału). Alokacja wynosi 191 mln zł. BGK będzie wybierał Partnerów Finansujących w drodze przetargu.

Ponad 472 mln zł na dofinansowanie wkładu własnego dla samorządu województwa łódzkiego

Ponad 472 mln zł trafi do województwa łódzkiego z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Jest to wsparcie dla województwa łódzkiego, w którym beneficjenci muszą dysponować wymaganym wkładem własnym na poziomie co najmniej 15%. Na kwotę dofinansowania wkładu własnego(472 845 436 zł), składają się:

  • 170 093 196 zł – uzupełnienie do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • 200 067 115 zł – uzupełnienie do środków z Europejskiego Fundusz Społecznego Plus.
  • 102 685 125 zł – uzupełnienie do środków z Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Województwa w Polsce otrzymają z budżetu państwa ponad 8,7 mld zł. Zgodnie z planami, budżet wszystkich 16 programów regionalnych ma wzrosnąć do ponad 165,7 mld zł. Środki będą przekazane do dyspozycji marszałków, którzy według swoich kompetencji będą mogli dzielić tymi środkami w ramach wkładu własnego.

382 mln zł na dofinansowanie wkładu własnego dla Podkarpacia

Samorząd województwa podkarpackiego otrzyma z budżetu państwa ponad 382 mln zł na wkład własny niezbędny do uruchomienia programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Zasilenie wkładu własnego w kwocie 382 398 357 zł będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 187 633 150 zł oraz Europejskiego Fundusz Społecznego Plus w kwocie 194 765 207 zł.

Przewodnik dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Opublikowano pierwszą wersję "Przewodnika dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027" przyjętą przez Zarząd Województwa.

Jest to jeden z elementów zasad realizacji programu FE SL 2021-2027, które będą przez nas przyjmowane i publikowane dla działań, za których realizację odpowiada Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przewodnikowi zawiera zasady, prawa i obowiązki jakie obowiązują od momentu złożenia wniosku, przez rozliczenie projektu aż do upływu okresu trwałości projektu. Znajdują tam również informacje między innymi o tym:

  • jak wprowadzić zmiany do projektów, które są wybrane do dofinansowania lub dla których masz już podpisaną umowę o dofinansowanie,
  • jak monitorować wskaźniki i trwałość projektu,
  • jak rozliczyć projekt, w tym jak i kiedy możesz złożyć wnioski o płatność,
  • jakie wydatki i pod jakimi warunkami mogą być kwalifikowalne,
  • jakie są zasady udzielania zamówień.

Przyjęcie Zasad kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

28 kwietnia 2023 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia Zasad kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Jest to dokument przeznaczony dla wnioskodawców i beneficjentów projektów planowanych do dofinansowania lub dofinansowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Dokument zawiera ogólne zasady kwalifikowalności wydatków dotyczące priorytetów 1-6 oraz 9, a także szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach działania FELD.04.01 Drogi wojewódzkie i działania FELD.04.02 Drogi lokalne.

Na dalszym etapie prac Zasady będą uzupełniane o szczegółowe wymogi dotyczące pozostałych działań.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".