Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Słabe wyniki polskiej gospodarki

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępny szacunek produktu krajowego brutto w IV kwartale 2022 roku. Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo wzrósł realnie o 2,0% rok do roku wobec wzrostu o 8,5% w analogicznym kwartale 2021 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).

Był to zdecydowanie najsłabszy odczyt w całym 2022 r. Kwartał do kwartału polska gospodarka skurczyła się o 2,4%. Według danych GUS, w pierwszym kwartale 2022 r. PKB Polski urósł realnie rok do roku aż o 8,6%., w drugim o 5,8%, w trzecim o 3,6%.

Pod koniec stycznia GUS podał, że PKB Polski urósł w całym 2022 r. realnie o 4,9%.

Kolejny sukces Członka PZFP

Kolejny przetarg BGK na wybór pośredników finansowych został rozstrzygnięty po myśli naszego Członka.

 Polska Fundacja Przedsiębiorczości złożyła najlepszą ofertę w przetargu Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Mikropożyczka” w ramach Projektu „pn. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Startują kolejne programy regionalne

Oficjalnie zainaugurowano wdrażanie regionalnych programów operacyjnych w woj. Warmińsko-Mazurskim i Podkarpackim.

Woj. Warmińsko-Mazurskie otrzymało dotychczas ze środków europejskich 33,7 mld zł. Do tej puli dołączyło właśnie blisko 8,4 mld zł (1,8 mld euro) na lata 2021-2027 - prawie 1,3 mld euro - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (72,6 proc.) oraz około 500 mln euro - Europejski Fundusz Społeczny (27,4 proc.). Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 jest przede wszystkim odpowiedzią na wyzwania opisane w strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030. Wśród priorytetowych kierunków wsparcia znalazły się: gospodarka i cyfryzacja, energia, środowisko i klimat, transport, edukacja, rynek pracy, włączenie społeczne, zdrowie, kultura i turystyka oraz obszary miejskie. Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur mają się przyczynić do zielonej, cyfrowej i gospodarczej transformacji regionu. Obecnie trwają prace nad dokumentami wdrożeniowymi - Szczegółowym Opisem Priorytetów, kryteriami wyboru projektów czy wzorami dokumentacji konkursowych. Równolegle formułuje się skład Komitetu Monitorującego. Jego pierwsze posiedzenie zaplanowano w marcu 2023 roku.

Do województwa podkarpackiego - w ramach nowego programu regionalnego – trafi prawie 2,3 mld euro, z czego 1,63 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ok 0,63 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W okresie 2021-2027 władze województw w całym kraju będą miały do dyspozycji łącznie 33,5 mld euro. Budżet programów regionalnych to 44 proc. pieniędzy z Polityki Spójności dla Polski. Realizowane liczne projekty samorządowe przyczynią się do zrównoważonego, społeczno-gospodarczego rozwoju całej Polski, do stworzenia nowych miejsc pracy, do zastosowania w praktyce wielu, nierzadko innowacyjnych rozwiązań. Pięć województw (śląskie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie i łódzkie) w swoich budżetach będzie posiadać również środki finansowe, które pochodzą z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Samorządy przeznaczą te pieniądze na łagodzenie społecznych i gospodarczych efektów transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

6 lutego 2023 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty w IV kwartale oraz przewidywania banków na I kwartał 2023 r.

 W IV kwartale 2022 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz nie zmieniły wobec dużych przedsiębiorstw. Zapotrzebowanie na finasowanie zapasów i kapitału obrotowego pozytywnie wpłynęło na popyt na kredyty krótkoterminowe dla dużych przedsiębiorstw. Natomiast popyt na kredyty inwestycyjne znacznie się zmniejszył, zarówno w przypadku dużych przedsiębiorstw, jak i MSP.

Banki nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych w IV kwartale 2022 r. Motywowały to m.in. spadkiem popytu na kredyt i prognozami dotyczącymi sytuacji na rynku mieszkaniowym. Ponadto nieznacznie zaostrzyły niektóre warunki udzielania kredytów. Banki ponownie zaobserwowały spadek popytu na kredyt, co w ich opinii było następstwem m.in. pogorszenia się sytuacji gospodarstw domowych i zmian w wydatkach.

W opinii banków ponowne zaostrzenie polityki kredytowej w IV kwartale 2022 r. w segmencie kredytów konsumpcyjnych wynikało z pogorszenia się prognoz sytuacji gospodarczej. Banki zaostrzyły również większość warunków kredytowania, w tym m.in. podniosły marżę kredytową i marżę na kredyty obarczone podwyższonym ryzykiem. Obserwowany dalszy spadek popytu wynikał głównie z pogorszenia się sytuacji gospodarstw domowych.

W I kwartale 2023 r. ankietowane podmioty przewidują dalsze zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych i dla MSP oraz brak zmian polityki kredytowej w przypadku pozostałych rodzajów kredytów. Banki spodziewają się ponadto kontynuacji spadkowych tendencji w zakresie popytu na kredyty konsumpcyjne oraz długoterminowe dla przedsiębiorstw i wzrostu – w przypadku kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. W przypadku pozostałych segmentów rynku kredytowego spodziewają się stabilizacji popytu.

Harmonogram naborów wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Opublikowano Harmonogram naborów wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

9 lutego 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałą nr 246/399/VI/2023 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Zaplanowano ogłoszenie 78 naborów na kwotę 9 674 971 572,20 zł.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".