Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Opublikowano Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

 Jest to dokument przeznaczony dla wnioskodawców i beneficjentów projektów planowanych do dofinansowania lub dofinansowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Dokument zawiera ogólne zasady kwalifikowalności wydatków dotyczące priorytetów 1-6 oraz 9, a także szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach działania FELD.04.01 Drogi wojewódzkie i działania FELD.04.02 Drogi lokalne. Na dalszym etapie prac Zasady będą uzupełniane o szczegółowe wymogi dotyczące pozostałych działań.

Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 2021-2027

Opublikowano Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 2021-2027.

Wytyczne ujednolicają sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości oraz sposób obliczania korekt finansowych. Wytyczne zawierają również w załączniku tzw. taryfikator, czyli tabele określające stawki korekt finansowych za nieprawidłowości w realizacji zamówień.

Wytyczne są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Harmonogram naborów konkurencyjnych i niekonkurencyjnych dla programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Zaktualizowano Harmonogram naborów konkurencyjnych i niekonkurencyjnych dla programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Harmonogram obejmuje nabory konkurencyjne i niekonkurencyjne zaplanowane na kolejne 12 miesięcy. Harmonogram będzie aktualizowany co najmniej raz na kwartał. W związku z tym kolejne nabory będą dodawane sukcesywnie przy kolejnych zmianach dokumentów.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju dostanie środki unijne na wsparcie firm z regionu

Kwotą blisko pół miliarda złotych będzie dysponował Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju. Została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a LRFR, na mocy której Fundusz będzie wdrażać środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 Pierwsze środki na działalność LRFR Województwo Lubelskie przekazało na podstawie umowy z 3 listopada 2021 roku. Fundusze pochodziły ze strategii wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Teraz budżet Funduszu zostanie powiększony o pieniądze z RPO na lata 2014-2020. Łącznie wartość umowy przekroczy 468 mln zł.

Pierwszą umowę pożyczki zawarto 15 lutego 2022 roku. Przez niespełna półtora roku działalności LRFR zaangażował środki o wartości ponad 67 mln zł. Trafiły one do 130 przedsiębiorców działających na obszarze województwa lubelskiego. Zainteresowanie tą formą wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej w regionie jest duże. Łącznie do LRFR wpłynęło 315 wniosków na łączną kwotę blisko 170 mln zł.

Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Ruszają pierwsze konkursy

Ruszają pierwsze nabory wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.     

7 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Alokacja programu wynosi 915 mln euro, to największa kwota w historii jeśli chodzi o dysponowanie funduszami unijnymi:

  • EFRR – 651,7 mln euro.
  • EFS+ – 263,1 mln euro.

W marcu 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził harmonogram naboru wniosków na 2023 r. i 2024 r. Zaplanowano:

  • w 2023 r. – 23 nabory na łączną kwotę wsparcia UE – 769,7 mln zł - EFRR - 12 naborów na kwotę 545,4 mln zł, EFS+ - 11 naborów na kwotę 224,3 mln zł,
  • w 2024 r. – 16 naborów na łączną kwotę wsparcie UE – 241,6 mln zł - EFRR - 7 naborów na kwotę 198,9 mln zł-EFS+ - 9 naborów na kwotę 42,7 mln zł.

PZFP przekazał BGK swoje postulaty

W nawiązaniu do konferencji „Wdrażanie instrumentów zwrotnych w perspektywie finansowej 2021-2027”, która odbyła się w dniach 25-26 maja br. oraz ostatniego Walnego Zebrania Członków naszej organizacji, Polski Związek Funduszy Pożyczkowych przekazał BGK propozycje rozwiązań, których wdrożenie pozwoli zoptymalizować warunki prowadzenia działalności Partnerów Finansujących.   

W swoim wystąpieniu zwróciliśmy uwagę na następujące kwestie:

  1. Konsekwencję płynące dla funduszy pożyczkowych z nierozliczania przez przedsiębiorców, we właściwy sposób, pożyczek.
  2. Konieczność przyspieszenia wypłaty wynagrodzeń za realizację projektów pożyczkowych.
  3. Premiowanie dodatkowego wkładu własnego w przetargach organizowanych przez BGK.
  4. Problemy funduszy pożyczkowych związane z ogłaszaniem przez pożyczkobiorców upadłości konsumenckiej i obejmowania wierzycieli układami restrukturyzacyjnymi.
  5. Konieczność dookreślenia terminu „odbudowa przedsiębiorcy” w zakresie pożyczek związanych z wojną w Ukrainie.

Mamy nadzieję na to, że przedstawione przez nas pomysły i wątpliwości zostaną przedyskutowane w trakcie zaplanowanego w terminie 4-5 lipca spotkania z Partnerami Finansującymi.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".